Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET13 oktober 2017

Allianspartierna vill förändra konfliktreglerna

Inför en proportionalitetsprincip och begränsa möjligheten till sympatiåtgärder. Efter höstens partistämmor och motionsperiod står det klart att samtliga allianspartier förespråkar förändrade konfliktregler inför valåret 2018.

Samtliga allianspartier har konfliktregler på agendan under valåret 2018.Foto: Tomas Oneborg/TT

Moderaterna driver åter frågan om förändrade konfliktregler

Moderaternas partistyrelse föreslår under arbetsstämman 12–15 oktober 2017 att partiet ställer sig bakom ett förslag om införande av en proportionalitetsprincip vid sympatiåtgärder. Det är enligt styrelsens motivering i stämmohandlingarna moraliskt tvivelaktigt att arbetsgivare som inte är en del av en primärkonflikt drabbas av sympatikonflikter:

”Ur ett moraliskt perspektiv är det svårt att motivera varför en part som inte har med huvudkonflikten att göra ska drabbas. För svenska företag innebär det dessutom en konkurrensnackdel jämfört med företag i andra länder där sympatistrejker är förbjudna eller i vart fall starkt begränsade. För att värna arbetsfreden och för att oskyldiga företag och arbetstagare inte ska drabbas av en konflikt bör möjligheten att vidta sympatiåtgärder begränsas genom införandet av en proportionalitetsprincip.”

Den position som partistyrelsen nu föreslår arbetsstämman innebär en återgång till den linje som Moderaterna intog i början av 2000-talet, även om partiet då förordade en allomfattande proportionalitetsprincip.

Det förslag som läggs fram under arbetsstämman återfinns även i Moderaternas partimotion för 2018.

Centerpartiet går längre i kravet på proportionalitet

Under partistämman som avslutades den 1 oktober 2017 antog Centerpartiet partistyrelsens förslag om att gå längre i kravet på förändrade konfliktregler. Från att tidigare ha förespråkat införandet av en proportionalitetsprincip vid sympatiåtgärder, vill partiet nu ha en proportionalitetsprincip som gäller även vid primärkonflikter. Centerpartiets styrelse fick stöd för följande skrivning av partistämman:

”För att inte riskera Sveriges internationella konkurrenskraft behöver arbetsgivare och facken bli mer jämlika. En proportionalitetsprincip för arbetsmarknadskonflikter bör därför införas. Möjligheten att sätta företag utan organiserad arbetskraft i blockad och möjligheten till sympatiåtgärder bör ses över och anpassas till dagens förhållanden.”

Liberalerna vill se över dagens konfliktregler

Inför Liberalernas landsmöte den 17–19 november föreslår partiets styrelse att det ska införas en proportionalitetsprincip som ska gälla både för primärkonflikter och sympatiåtgärder. Därutöver önskar partistyrelsen tillsätta en översyn av konfliktreglerna samt att förlänga tiden från det att en stridsåtgärd varslas till dess att den träder i kraft. Liberalernas styrelse menar i stämmohandlingarna att en förlängd varselperiod skulle reducera skadeverkningarna för arbetsgivarna:

”Redan att ett varsel läggs kan innebära stora kostnader då affärer och leveranser i förebyggande syfte behöver avblåsas. En mer utsträckt tidsperiod mellan varsel och konflikt skulle minska dessa kostnader och öka chansen att parterna med hjälp av medlare kan finna en lösning.”
Även i en partimotion i riksdagen framhåller Liberalerna att man vill införa en proportionalitetsprincip, samt se över konfliktreglerna i stort.

Kristdemokraterna kräver att parterna först vänder sig till Medlingsinstitutet

I Kristdemokraternas kommittémotion om arbetsmarknad och arbetsliv (inlämnad 2017-10-05) ställer sig partiet bakom införandet av en proportionalitetsprincip vid varslande av sympatiåtgärder samt att parterna först måste söka medling via Medlingsinstitutet före det att någon part varslar om stridsåtgärder:

”I syfte att skapa en bättre ordning på arbetsmarknaden vill vi stärka medlingens roll och införa proportionalitetskrav för sympatiåtgärder så att de inte oskäligt drabbar någon motpart eller hotar samhällsviktiga funktioner. Parterna bör inte få använda sig av arbetsrättsliga konfliktåtgärder utan att först söka medling via Medlingsinstitutet eller, om parterna är eniga, den oberoende part som parterna enats om.”

Därmed står samtliga allianspartier bakom förändringar av konfliktreglerna inför valåret 2018.

KonfliktreglernaArbetsmarknad
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist