Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET15 februari 2018

Almega drabbat av flest stridsåtgärder

Almega är den arbetsgivarorganisation som drabbades av flest varsel i förbundsavtalstvister 2017. Stefan Koskinen, förbundsdirektör och arbetsgivarpolitiskt ansvarig inom Almega, menar att samtliga varsel handlade om att utmana det lönenormerande märket.

Stefan Koskinen menar att det inte är rimligt att varsla om stridsåtgärder i frågor som parterna redan har kommit överens om.

Även under avtalsrörelsen 2017 ifrågasatte vissa fackförbund det lönenormerande märket som för den kommande avtalsperioden angav lönekostnadsökningar om totalt 6,5 procent fördelat på tre år.

När märket sattes kom parterna överens om att eventuella låglönesatsningar skulle ske inom ramen för märket. Trots detta krävde vissa förbund inom LO att låglönesatsningen skulle genomföras utöver det redan definierade märket och dessutom utan att betala för det i form av andra förändringar i kollektivavtalen som kunde vara av värde för arbetsgivarna.

Arbetsgivarförbunden inom Almega var särskilt hårt drabbade under avtalsrörelsen 2017. Hela 35 av 49 varsel i förbundsavtalstvister riktades mot Almegas medlemsorganisationer, enligt Svenskt Näringslivs nya rapport Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011–2017.

Samtliga dessa stridsåtgärder varslades av förbund inom LO och alla konflikter rörde krav på extra lönesatsningar som gick utöver märket.

– Om fackförbunden hade fått igenom sina krav utöver det överenskomna märket hade det för vissa branscher inneburit lönekostnadsökningar på över åtta procent. Så höga löneökningar klarar inte våra medlemmar och det är inte rimligt att varsla om stridsåtgärder i frågor som parterna redan har kommit överens om, säger Stefan Koskinen på Almega.

En besvärande trend är enligt Stefan Koskinen att varsel om stridsåtgärder inte har använts som ”ultima ratio”. Med det menas att fackförbundet ska ha vidtagit alla andra rimliga åtgärder innan det varslar om stridsåtgärder. I vissa fall har parterna inte ens nått förhandlingsstadiet innan facket varslat om stridsåtgärder.

– Det här är en problematisk trend då den undergräver förtroendet för den svenska arbetsmarknadsmodellen genom att den varslande parten inte visar ansvarstagande för förhandlingsprocessen.

– Obalansen mellan parterna på arbetsmarknaden gör att arbetsgivarparten i många fall måste acceptera avtalsvillkor som man annars inte hade accepterat, säger Stefan Koskinen.

Trots det stora antalet varsel som riktades mot Almega tecknades slutligen samtliga avtal inom ramen för märket.

KonfliktreglernaArbetsmarknad
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist