Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 juni 2017

Arbetsgivare positiva till utredning om konfliktregler

Det infekterade läget i Göteborgs hamn får regeringen att utse en utredare med uppgift att se över rådande konfliktregler. Peter Jeppsson, vice vd, är nöjd med regeringens besked. ”Det är dags sätta stopp för det missbruk av konfliktreglerna som Hamnarbetarförbundet systematiskt ägnar sig åt, säger han.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson räknar med att en lagstiftning kan vara på plats inom ett år.

En facklig kärnfråga ska synas i sömmarna. Regeringen tillsätter en utredning som ser över lagstiftningen som reglerar konflikträtten. Anledningen är den segdragna schismen i Göteborgs hamn. En särskild utredare är utsedd.

Enligt Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) så är situationen i Göteborgs hamn ett exempel på att den svenska modellen inte fungerar som det är tänkt. I en debattartikel i GP idag skriver hon att det finns risk att förtroendet urholkas.

Hon konstaterar vidare att det tyngsta skälet till att arbetsgivare tecknar kollektivavtal är att få arbetsfred. Riskerar arbetsgivare att utsättas för stridsåtgärder, trots att det finns ett kollektivavtal, ”äventyras den svenska arbetsmarknadsmodellen”, enligt arbetsmarknadsministern.

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson är nöjd med dagens besked från regeringen.

– Det är inte rimligt att ett utbrytarfack får vidta stridsåtgärder mot ett företag som har ett kollektivavtal som man tillämpar på alla sina anställda. Det är dags att sätta stopp för det missbruk av konfliktreglerna som Hamnarbetarförbundet systematiskt ägnar sig åt, säger han.

Ylva Johansson räknar med att en lagstiftning kan vara på plats inom ett år.

– Det är viktigt att sätta så snäva tidsramar som möjligt. Situationen i hamnen är akut, säger Peter Jeppsson.

Den fackliga striden mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals har pågått i drygt ett år, med en rad blockader och punktstrejker. Situationen kompliceras av att det redan finns ett kollektivavtal i hamnen, men bara med Transport.

Läs mer på Arbetsmarknadsnytt.se

KonfliktreglernaArbetsmarknad
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist