LogoLogo
LogoLogo
Nyhet16 juni 2017

Fastighets och Seko har stått för flest varsel under avtalsrörelsen 2017

Fastighetsanställdas förbund och Seko är de fackförbund som hittills stått för flest varsel under årets avtalsrörelse. Tillsammans har de varslat om stridsåtgärder 14 gånger, vilket är hälften av alla varsel i förbundstvister så här långt under 2017.

strejk.jpg
Seko och Fastighets stod tillsammans för flest varsel i förbundskonflikter under det första halvåret 2017.Foto: Johan Nilsson / TT

Fastighets har varslat om stridsåtgärder sju gånger under årets avtalsrörelse: fem varsel riktade mot Almega på fastighets- och serviceentreprenadsområdet. Fastighets har vidare lagt ett varsel om stridsåtgärder riktade mot Arbetsgivarförbundet Pacta. Därutöver har Fastighets lagt ett varsel om sympatiåtgärder till stöd för HRF i konflikten med Visita.

Även Seko har varslat om stridsåtgärder sju gånger under 2017: sex varsel om stridsåtgärder riktade mot Almega på järnvägs-, telekom- och serviceentreprenadsområdet. Seko har liksom Fastighets lagt ett varsel om sympatiåtgärder till stöd för HRF i konflikten med Visita.

Hittills har avtal inom ramen för det lönenormerande märket träffats före samtliga varsels ikraftträdande.

KonfliktreglernaArbetsmarknad
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist