Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 juli 2017

Konfliktreglerna het fråga under politikerveckan

Förändringar av konfliktreglerna kan vara på gång. Det stod klart när reglerna kring arbetsfred och konflikt på arbetsmarknaden debatterades i Visby.

Anna-Karin Hatt, vd för Almega, Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen och IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic diskuterar konfliktregler i Visby.Foto: SÖREN ANDERSSON

Under det välbesökta seminariet Perspektiv på obalanserade konfliktregler – hur ser lösningarna ut?, arrangerat av Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen, diskuterades dagens konfliktregler av namnkunniga företrädare för arbetsgivarorganisationer, fackförbund och riksdagspartier.

Anna-Karin Hatt, vd för Almega, argumenterade för att kombinationen av tilltagande global konkurrens, fler institutionella ägare och att vissa fackförbund använder konfliktreglerna i andra syften än att påverka avtalsnivåerna, gör arbetsgivarnas möjligheter att hantera stridsåtgärder allt mer begränsade. Hela poängen med kollektivavtal för arbetsgivare är att de köper sig i arbetsfred. Får man inte det drivs företag bort från den svenska modellen.

– Konfliktreglerna har varit intakta i många år och mycket har hänt sedan de infördes. Med större globalt konkurrenstryck och fler globala ägare i företag ställer sig allt fler arbetsgivare frågan: om kollektivavtal inte leder till arbetsfred, har vi då bitit oss själva i svansen? Konfliktreglerna behöver moderniseras, så att fler företag väljer att ta steget in i kollektivavtalssystemet.

Martin Linder, förbundsordförande för Unionen, menade å sin sida att konfliktreglerna är en grundläggande del av det svenska systemet på arbetsmarknaden. En reglerad arbetsmarknad med kollektivavtal förutsätter olika balansmekanismer och sanktionsåtgärder. En viktig del av detta är enligt Martin Linder konflikträtten. Han menade vidare att antalet konflikter i förhållande till antalet avtal som tecknas på svensk arbetsmarknad visar att det inte är konfliktreglerna som är problemet.

– Det är svårt för oss att tala för andra aktörer, men Unionen och IF Metall tecknar många, stora och normerande avtal. Konflikt är den sista åtgärden och med nuvarande konfliktregler lyckas vi teckna stora avtal utan att varsla om stridsåtgärder. Därför är det svårt att leda i bevis att det är systemet som felar.

Martin Linder fick medhåll av Darko Davidovic, förbundsjurist på IF Metall. Industrifacket anser liksom Unionen att det inte är fel på konfliktreglerna, utan möjligen på tillämpningen på vissa håll.

Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen, påpekade att det inte går att komma ifrån att konfliktreglerna har stor påverkan på hur förhandlingarna bedrivs på svensk arbetsmarknad i stort. Facken har ett oerhört starkt konfliktvapen, eftersom det saknas krav på proportionalitet i dagens regelverk. Han menade även att det finns fackförbund som inte tar ansvar i samma utsträckning som Unionen och IF Metall:

– Även om Unionen och IF Metall tror på principen om ultima ratio, att man ska förhandla i botten innan man tar till konfliktvapen, måste man vara medveten om att det finns andra fackliga organisationer som inte tar samma ansvar. Jag tror vi är förbi den punkten att vi kan lita på att alla parter tar sitt ansvar för konfliktreglerna i stort. Därför måste vissa delar av dagens konfliktregelverk ändras.

Paneldiskussionen mellan fack och arbetsgivare kommenterades av företrädare för Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna.

Jessika Roswall (M), arbetsmarknadsutskottet, ansåg att det helst är parterna som ska lösa problematiken på arbetsmarknaden, men att det globala konkurrensläget gör att politiken behöver kliva in.

Mats Persson (L), ekonomiskpolitisk talesperson, delade denna uppfattning. Han påpekade att det finns delar där den svenska modellen inte längre levererar och vill förändra konfliktreglerna för att möta dagens verklighet. Därför är det enligt Mats Persson dags för politiken att tillsammans med parterna se över hur framtidens konfliktregler bör se ut.

– Vad är bäst för Sverige? Det är viktigt att vi politiker inte fastnar i ideologiska låsningar, utan öppet resonerar om vad som behövs för en stark modell i framtiden, sade Mats Persson.

Raimo Pärssinen (S), ordförande i arbetsmarknadsutskottet, välkomnade regeringens aviserade översyn av hamnkonflikten..

– Just i hamnen hade det varit bra om parterna hanterat frågan tidigare, men nu måste den hanteras politiskt. Nu har regeringen tillsatt en utredning. Det är dock inte skäl för att riva upp övriga konfliktregler, sade Raimo Pärssinen.

Även Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson välkomnade att regeringen tillsatt en utredning om situationen i Göteborgs hamn. Han betonade dock att Svenskt Näringslivs önskemål om ändrade konfliktregler är en annan frågeställning.

– Vi menar att arbetsfreden behöver skyddas bättre. Möjligheten till sympatistrejker bör begränsas, ett proportionalitetskrav bör införas på stridsåtgärder och parterna bör vara tvungna att försöka förhandlingsvägen innan strejkvapnet används, framhöll Peter Jeppsson.

KonfliktreglernaArbetsmarknad
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist