NYHET23 november 2011

LAS påverkar både i upp- och nedgång

Turordningsreglerna i LAS påverkar företagens möjligheter att behålla viktig kompetens i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist. Men LAS får även effekt i tider av tillväxt. Företag tar stor hänsyn till LAS när de växer och rekryterar, det visar en undersökning bland 1 500 mindre företag. 8 av 10 småföretag uppger att LAS är ett tillväxthinder.

LAS turordningsregler påverkar sammansättningen i företagens personal i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist. En av slutsatserna i den gemensamma utvärdering av turordningsreglerna som Svenskt Näringsliv gjorde tillsammans med LO före sommaren var just att lagens turordningsregler i de flesta fall inte ger företaget den bästa kompetensen efter en neddragning. En motsvarande slutsats dras i en undersökning gjord av PTK och Svenskt Näringsliv. Häften av företagen som gjort neddragningar uppger att man fått göra sig av med kompetens som man behövt ha kvar.

Men även när företag växer och behöver rekrytera tar de stor hänsyn till LAS. Eftersom företagare är medvetna om att kraven för uppsägningar är strikt reglerade i LAS påverkar det företagens tillväxtvilja, på vilket sätt företagen väljer att växa och deras rekryteringsbeteende. Detta kartläggs i en enkätundersökning, ”LAS påverkan på mindre företags tillväxt”, bland totalt 1 508 företag med 5 – 25 anställda. 8 av 10 företag uppger att LAS är ett tillväxthinder avseende antalet medarbetare.

Företag med 11 – 25 medarbetare som anser i högre utsträckning än företag med 5 – 10 medarbetare att LAS är ett tillväxthinder.

– Företag med tio medarbetare eller färre har möjlighet att, i arbetsbristsituationer, undanta två medarbetare från turordningen, något som större företag inte har. Det kan vara en förklaring till varför de lite större småföretag i högre utsträckning bedömer LAS som tillväxthindrande, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Svårigheterna att säga upp medarbetare på grund av personliga skäl framstår som mer tillväxthämmande än turordningsreglernas utformning. 4 av 10 företag anser att svårigheterna att säga upp medarbetare av personliga skäl utgör ett mycket stort tillväxthinder medan 3 av 10 företagare uppger att turordningsreglernas utformning utgör ett mycket stort tillväxthinder. Lägger man samman svarsalternativet ”mycket stort hinder” och ”ganska stort hinder” är det 8 av 10 företag som dessa delar i LAS som tillväxthindrande.

– Mycket av kritiken mot LAS har avsett turordningsreglernas utformning eftersom de missgynnar yngre och de som vill in på arbetsmarknaden. Men för företagen är svårigheterna att säga upp medarbetare på grund av personliga skäl ett större tillväxthinder, avslutar Patrik Karlsson.

Arbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist