LogoLogo
LogoLogo
Nyhet20 september 2017

Medlarna ger upp – ser ingen lösning på hamnkonflikten

Hamnarbetarförbundets ovilja att finna en lösning på hamnkonflikten är skälet till varför medlarna begärde att entledigas från sitt uppdrag i början av juli 2017. Den grundläggande orsaken är att Hamnarbetarförbundet vägrar följa spelreglerna i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det står klart efter att medlarrapporten om hamnkonflikten publicerats av Medlingsinstitutet.

Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.
Foto: Foto: Niklas Björling

Hamnarbetarförbundets ovilja att finna en lösning på hamnkonflikten är skälet till varför medlarna begärde att entledigas från sitt uppdrag i början av juli 2017. Den grundläggande orsaken är att Hamnarbetarförbundet vägrar följa spelreglerna i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det står klart efter att medlarrapporten om hamnkonflikten publicerats av Medlingsinstitutet.

– De båda medlarna, som är två av de mest erfarna som Medlingsinstitutet har att tillgå, anser att alla möjligheter till en framgångsrik medling har uttömts. En lösning kräver inte bara skickliga medlare utan också parter som är villiga att kompromissa.

Detta konstaterade Medlingsinstitutets (MI) generaldirektör Carina Gunnarsson i ett pressmeddelande, efter att hon i början av juli beviljat Anders Lindströms och Jan Sjölins begäran om entledigande från deras uppdrag som medlare i den infekterade hamnkonflikten mellan Hamnarbetarförbundet och containerhamnföretaget APM Terminals i Göteborg.

Att Hamnarbetarförbundets ovilja att finna en lösning på konflikten är orsaken till varför medlarna begärt att entledigas, framkommer tydligt i den medlarrapport om hamnkonflikten som MI nu har publicerat. Medlarna beskriver att Hamnarbetarförbundets avdelning i Göteborg, den så kallade Hamn4an, under den långvariga medlingen har visat omfattande konfliktbenägenhet och en begränsad vilja att träffa en överenskommelse mellan parterna.

Två gånger under medlingen presenterade medlarna förslag till överenskommelser i hopp om att kunna lösa konflikten. APM Terminals accepterade medlarnas bud, men Hamnarbetarförbundet sade nej till båda förslagen. Förklaringen till varför Hamn4an sade nej beskrivs som oklar i rapporten, då medlarna vid upprepade tillfällen påpekar att avdelningens avtalskrav både har varit skiftande och oprecisa:

”Såsom konflikten initialt presenterades av Hamn4an går den idag knappast att med våra ögon känna igen! Från början presenterades sex punkter. Vissa av dem var allmänt hållna och våra försök att få fram begripliga preciseringar har misslyckats. Såsom vi ovan försökt beskriva har konflikten i våra ögon växt till att omfatta precis allt! ”
Ett krav i Hamnarbetarförbundets många varsel om stridsåtgärder har varit att få teckna ett eget kollektivavtal med APM Terminals. Medlarna beskriver dock Hamn4ans krav på kollektivavtal som vilseledande: ”Efter långa diskussioner med Hamn4an framstår det allt tydligare att deras krav på kollektivavtal är underordnat och att tvisten[s] egentliga orsaker hänger samman med arbetsledningen i hamnen, vem skall göra vad och hur under vilka förutsättningar, arbetstidsförläggning, bemanning m.m.”

Kravet på kollektivavtal är också oförenligt med det faktum att bolaget redan har ett gällande kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet. Hamnarbetarförbundet har därför istället erbjudits att teckna ett hängavtal, något som förbundet avvisat. Förbundet har även avvisat kraven på fredsplikt i medlarnas hemställan, trots att den främsta anledningen för en arbetsgivare att teckna kollektivavtal är att köpa sig arbetsfred under den period som avtalet är gällande.
Medlarna konstaterar dock i rapporten att Hamnarbetarförbundets krav i själva verket tycks gälla helt andra frågor:

”Att döma av hur stort utrymme olika frågor ges är det ingen tvekan om var konfliktens fokus ligger! Det mesta av utrymmet ägnas åt arbetsledning, driftsfrågor och bolagets arbete med att att höja produktiviteten. Knappast något utrymme åt de tvistefrågor, kollektivavtal m.m. som Hamn4an i sina varsel motiverar sina strejk och blockadåtgärder med.”

APM Terminals uppger enligt medlarnas rapport att konflikten handlar om att Hamnarbetarförbundet vill ha makten över arbetet i hamnen. Medlarna konstaterar att flera av fackföreningens krav inte är ”förenligt med gängse rättsläge och etablerad ordning på svensk arbetsmarknad”. Hamnarbetarförbundet anklagade mot denna bakgrund medlarna för att stå på bolagets sida, varför Hamn4an redan i vintras krävde medlarnas avgång. MI avslog emellertid denna begäran, men efter upprepade försök att nå en överenskommelse begärde medlarna själva om att få bli entledigade i början av juli, då de ansåg vidare medling lönlös.

Konflikten i hamnen förblir således olöst tills vidare. För närvarande finns inga pågående stridsåtgärder i Göteborgs hamn. Hamnarbetarförbundet har dock enligt gällande lagstiftning rätt att varsla om stridsåtgärder när som helst, då det inte finns något avtal som säkerställer arbetsfred.

KonfliktreglernaArbetsmarknad
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist