Rapport27 juni 2019

Ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet

Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. I en snabbt föränderlig värld ligger medarbetarnas trygghet i den egna kompetensen och möjligheten att få jobb.

Svenskt Näringsliv föreslår ett flexibilitet- och trygghetspaket i fem delar:

 1. 1.
  Ett i grunden reformerat anställningsskydd (LAS)
 2. 2.
  En arbetslöshetsförsäkring som täcker fler och ger bättre skydd
 3. 3.
  En specialiserad Arbetsförmedling med fokus på myndighetsutövning och effektivitet
 4. 4.
  Effektiva omställningsförsäkringar
 5. 5.
  Stärkta förutsättningar för kompetensutveckling

Dagens modell på arbetsmarknaden behöver rustas upp så att Sverige kan klara ökad global konkurrens, möta teknikskiften och säkra kompetensförsörjningen, samtidigt som tudelningen och inlåsningseffekterna minskar. Det behövs ett helhetsgrepp som stärker omställningsförmågan – hos såväl företag som medarbetare.

Skriven avSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist