Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET27 september 2016

Parterna överens om att visstid behövs

Svenskt Näringsliv och LO har i en rapport kartlagt förekomsten och behovet av visstidsanställningar. ”Det är bra att vi är överens om att det behövs olika slag av visstidsanställningar på arbetsmarknaden. Sedan kan jag tycka att LO har en lite väl dyster bild av hur det fungerar där ute i verkligheten”, kommenterade Peter Jeppsson, vice vd.

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.
Foto: SÖREN ANDERSSON

Under senare år har visstidsanställningar debatterats livligt, och efter införandet av allmän visstid har diskussionen ofta kommit på högkant, betonade Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, under ett seminarium.

– Det finns många sanningar i luften, som inte alltid är så sanna, sade han.

Svenskt Näringsliv och LO har haft olika uppfattningar om förekomsten och behovet av tidsbegränsade anställningar, och i vilken mån de utgör ett problem på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv och LO har därför gjort en gemensam utredning för att få en gemensam verklighetsbild. Rapporten presenterades under seminariet.

Arbetsgruppen, som bestod av representanter från båda organisationerna, tittade närmare på fyra delar. De har bland annat gjort en gemensam genomgång av relevant statistik från SCB, låtit en oberoende part granska de rapporter som parterna skrivit om visstidsanställningar, gjort enkäter och haft längre samtal med företag och fackliga företrädare.

Resultaten i rapporten visar att andelen tidsbegränsade anställningar har varit konstant under 2000-talet, runt 15-17 procent. Visserligen har antalet visstidsanställda ökat med drygt 200 000 mellan åren 1987 till 2014, men det kan till stor del förklaras av att det totala antalet anställda har ökat på arbetsmarknaden. Bland arbetare är andelen visstidsanställda lite högre, 2014 var andelen visstidsanställda bland arbetare 20 procent, medan den var 12 procent bland tjänstemän.

Siffrorna visar också att förekomsten av visstidsanställningar är vanligare i vissa branscher, exempelvis kultur, restaurang och hemtjänst. Liksom att andelen är högre i den kommunala sektorn jämfört med den privata, och lite högre bland kvinnor och ungdomar. I åldersgruppen 16-24 år hade 56 procent en visstidsanställning under 2014.

– Det är vanligt att unga föredrar att ha visstidsanställningar, sade Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv som också var med i arbetsgruppen.

Varje kvartal går cirka 75 000 visstidsanställda till tillsvidareanställningar.

– Visstidsanställningar är ofta vägen in till arbete och tillsvidareanställningar, sade Peter Jeppsson.

Rapporten belyser att organisationerna är överens om att visstidsanställningar behövs på den svenska arbetsmarknaden. Däremot råder det oenighet om vad som är en rimlig nivå.

– Det är viktigt att vi hittar en balans. Vi ska tillmötesgå behoven som finns, det handlar inte om att stänga möjligheten helt. LO vill få ned andelen visstidsanställda till tio procent, det är vårt långsiktiga mål. Vi vet att många människor som har fragmenterade anställningar har svårt att försörja sig, och är oroliga för om de kommer att få jobba nästa vecka. Vi var bekymrade när allmän visstid infördes, så vi kanske ska vara glada över att andelen inte har gått upp så mycket. Men samtidigt är det alarmerande att kvinnor och arbetare är de som drabbas mest, sade Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

Peter Jeppsson betonade att det inte är särskilt konstigt att Svenskt Näringsliv och LO har olika bilder, eftersom de utgår från olika intressen.

– Det är bra med en kartläggning, och att vi är överens om att det behövs olika slag av visstidsanställningar på arbetsmarknaden. Sedan kommer vi säkert att dra lite olika slutsatser av underlaget. Jag kan tycka att LO har en lite väl dyster bild av hur det fungerar där ute i verkligheten. Visst, det kan finnas problem på enskilda arbetsplatser, men rapporten visar i stort att det fungerar bra, sade han.

Det är oerhört viktigt att det finns möjligheter för företagen att möta variationer i efterfrågan, dels på dagsbasis, dels på årsbasis.

– Arbetsgivare har inget emot att så många som möjligt får fast anställning. Men verksamhetens behov måste få styra, så att vi kan ha lönsamma företag. Då måste det finnas flexibilitet. Ibland kan det låta som att alternativet till en visstidsanställning är en fast anställning. Men i många fall är alternativet ingen anställning alls, sade han.

AnställningsformerArbetsmarknad
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist