Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET5 juni 2018

Parterna överens om strejkrätten

Arbetsmarknadens parter har tagit sitt ansvar och är överens om strejkrätten. ”Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället”, säger vice vd Peter Jeppsson i en kommentar.

Dagens besked innebär en lösning som skapar stabilitet, samtidigt som den säkrar handlingsfriheten för ansvarstagande fackförbund att teckna avtal, konstaterar Eva Nordmark, TCO:s ordförande vid en pressträff.Foto: Jessica Gow/TT

Hamnkonflikten i Göteborg har resulterat i strejker, uppsägningar och förlorade kunder. Därför tillsatte regeringen i maj förra året en utredning med syfte att begränsa strejkrätten.

Mot den bakgrunden har parterna på svensk arbetsmarknad enats om att konflikter, likt den i Göteborgs hamn, inte längre är tillåtna. Förslaget innebär att det inte längre blir tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Samtidigt är löntagarnas rätt att strejka intakt.

Det framkom vid en pressträff med representanter för såväl fack som arbetsgivare på tisdagen.

Förslaget påverkar däremot inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader. Ingen inskränkning görs heller i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson understryker att man inte gillar den riktning som strejkrättsutredningen har tagit, eftersom den riskerar att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden.

– Nu har vi hittat en balanserad lösning. Det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka, säger han.

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson konstaterar att det är ett glädjande besked som arbetsmarknadens parter ger till regeringen och näringslivet.

– Parterna har kommit överens om hur medbestämmandelagen bör ändras, så att det blir tydligt att ett företag som omfattas av kollektivavtal kan räkna med fredsplikt. Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället.

Enligt Peter Jeppsson är det avgörande att lagen ändras i enlighet med vad parterna enats om.

Göran Arrius, fackförbundet Sacos ordförande, är nöjd med att man har tagit hänsyn till deras synpunkter i förslaget som nu överlämnas till regeringen.

– Det ska alltid vara möjligt för Sacoförbund att företräda sina medlemmar fullt ut på arbetsplatser. Den svenska modellen står fortsatt stark”, säger han.

– Konflikträtten är en grundbult i den svenska partsmodellen. Som representanter för tjänstemän, professionella och välutbildade yrkesutövare i Sverige, har vi ett stort ansvar för modellens fortlevnad. Dagens besked innebär en lösning som skapar stabilitet, samtidigt som den säkrar handlingsfriheten för ansvarstagande fackförbund att teckna avtal som tryggar villkoren för sina medlemmar”, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande i en kommentar.

Transportföretagens vd Mattias Dahl ser dagens överenskommelse om hur konfliktreglerna ska ändras som ett styrkebesked från arbetsmarknadens parter.

– Jag förväntar mig att regeringen, oavsett färg, skyndsamt ändrar lagen på det sätt som parterna kommit överens om.

Även Teknikföretagen har varit bekymrade över konfliktregelutredningens arbete. Situationen i Göteborgs hamn visar att det krävs förändringar av konfliktreglerna, anser arbetsgivarorganisationen.

– Jag är glad över att vi har lyckats med det. Konflikter av det slag som förekommit i Göteborgs hamn blir med arbetsgruppens förslag otillåtna. Förslaget innebär för seriösa parter på arbetsmarknaden samtidigt inga reella inskränkningar. Stridsåtgärder ska inte används i andra syften än att få till stånd kollektivavtal, säger Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen, och medlem av arbetsgruppen som tagit fram överenskommelsen.

KonfliktreglernaArbetsmarknad
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist