Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 oktober 2017

Riksdagsledamöter vill se förändrade konfliktregler

Förhindra stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan tecknat kollektivavtal, inför en proportionalitetsprincip och förbjud stridsåtgärder riktade mot företag med under tio anställda. Under den allmänna motionstiden ställde flera enskilda riksdagsledamöter krav på förändrade konfliktregler.

Lars Hjälmered (M) är en av de riksdagsledamöter som vill se ändrade konfliktregler. Foto: Fredrik Wennerlund

Den långdragna konflikten i Göteborgs hamn har engagerat flera riksdagsledamöter som tagit upp frågan under den allmänna motionstiden. Men också andra aspekter på konfliktreglerna berörs i enskilda motioner som lagts fram i riksdagen.

Lars Hjälmered (M) delar regeringens ambition att arbetskonflikter där arbetsgivaren redan har gällande kollektivavtal måste förhindras. Katarina Brännström (M) instämmer men anser även att hamnkonflikten visar på behovet av en proportionalitetsprincip vid varsel om sympatiåtgärder, samt att riksdagen behöver klargöra vad som är en samhällsfarlig konflikt.
Även Jesper Skalberg Karlsson (M) vill införa en proportionalitetsprincip vid fackliga varsel om sympatiåtgärder, liksom Ulrika Karlsson (M), som även anser att det bör vara förbjudet för fack att varsla om stridsåtgärder på arbetsplatser där man saknar medlemmar.

Jenny Petersson (M) lyfter också behovet av att begränsa möjligheterna till sympatiåtgärder, men vill också se över konfliktreglerna för att skydda småföretagare från varsel, en åsikt som delas av riksdagsledamoten Boriana Åberg (M).

Markus Wiechel (SD) vill se en begränsning av möjligheten till sympatiåtgärder.

Därutöver kritiserar Désirée Pethrus (KD) upphävandet av Lex Laval ur konfliktregelsynpunkt och får stöd av ett flertal kollegor i Alliansen.

I parti- och kommittémotionerna som lagts fram under oktober framgår dessutom att samtliga allianspartier förordar ändrade konfliktregler.

KonfliktreglernaArbetsmarknad
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist