Seminarium

AI för ägare, styrelser och företagsledningar

dec
06
2021
Delta digitalt eller fysiskt
6 december 2021, 10:30-12:00
Kontaktpersoner
Anna Antonsson
Assistent till vice vd Karin Johansson
Cathrine Ruud
Event- och nätverksansvarig.

Svenskt Näringsliv bjuder in till ett seminarium om AI tillsammans med AI Sweden som är ett nationellt centrum för att öka svensk industris konkurrenskraft och för att utveckla svensk välfärd.

I USA har nu AI-revolutionen pågått några år. Den innebär en stor omställning i bransch efter bransch. Bland annat har detaljhandel, finans, underhållning, sjukvård, jordbruk och resebransch sett nya affärsmodeller och aktörer baserade på AI. Det har levererat nya värden till kunder men samtidigt helt ändrat förutsättningarna även för några av de tidigare starkaste varumärkena. Förutom att företag påverkas av att branschkollegor kan erbjuda annorlunda produkter och tjänster så möts företagen av ny konkurrens från de egna leverantörerna och kunderna. Men framför allt ser man hur de riktigt stora AI-företagen tar signifikanta marknadsandelar och hur nischade nya företag utmanar invanda mönster. Samtidigt finns möjligheter för alla företag att dra nytta av AI i form av exempelvis prediktivt underhåll, insikter om den egna verksamheten, personlig hantering av kunder, minskad administration och nöjdare medarbetare.

Det genomgående för att lyckas har varit ledningens engagemang. I vissa företag har man tidigt delegerat AI-utveckling och sett den som ännu en teknik för ständiga förbättringar. Dessa rör sig ofta långsamt framåt. I andra företag har ledningen självt tagit en aktiv roll och med ett affärsperspektiv tidigt breddat användningen och därmed fått konkurrensfördelar samtidigt som man återanvänt investeringar i kunskap och verktyg.

Talare

Göran Lindsjö, Washington DC, senior AI-rådgivare till företagsledningar och politiker i Nordamerika och Europa. Tidigare serieentreprenör inom AI och senior rådgivare på Närings- och Finansdepartementet, beskriver AI-utvecklingen världen över, hur den påverkar företag, möjligheter och konsekvenser, nya aktörer och nya affärsmodeller.
Anna Mossberg, VD Silo.ai Sweden, beskriver sina erfarenheter av AI ur ett styrelseperspektiv. Anna är styrelseledamot i Swedbank AB, Swisscom AG, Orkla ASA, Schibsted ASA och Byggfakta AB och har lång erfarenhet av affärer med tech som bas bland annat från Google, Deutsche Telekom och Telia.
Christian Björkman, VD för Nordic Tech Fund Group, diskuterar en av de stora utmaningarna med AI; att ta sig an något man inte förstår.

Värd: Carolina Brånby, Svenskt Näringsliv 

För dig som deltar på plats serveras det kaffe och fika från kl. 10.00

dec
06
2021
Delta digitalt eller fysiskt
6 december 2021, 10:30-12:00
Kontaktpersoner
Anna Antonsson
Assistent till vice vd Karin Johansson
Cathrine Ruud
Event- och nätverksansvarig.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist