Artificiell Intelligens

En ökad användning av AI, artificiell intelligens, är centralt för innovation och konkurrenskraft. Med AI-lösningar kan processer effektiviseras och nya tjänster skapas. AI kan bidra till lösningar på många av våra stora utmaningar såsom klimatförstöring, energianvändning, vård och säkerhet.

Senaste artiklarna

NYHET — 11 juni 2024

AI-förordningen färdig – så påverkar det ditt företag

Senast i juli i år träder EU:s AI-förordning i kraft, men det är först längre fram som de olika delarna i lagen börjar gälla. ”Det viktigaste för företagen att ha koll på är troligen de AI-system som klassificeras som hög risk”, säger Carolina Brånby, policyexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET — 15 april 2024

AI-akten – så ska du som företagare tänka

Ännu finns ingen färdigjusterad lagtext för AI-akten, men redan nu kan företagen förbereda sig. Carolina Brånby, ansvarig för digital policy, går igenom vad som händer framöver.
NYHET — 11 december 2023

AI-akten färdigförhandlad – nu återstår bara detaljer

EU-parlamentet och medlemsstaterna i Rådet har enats om en ny AI-akt. Nu återstår det att se om regleringen ger ett konkurrenskraftigt EU inom AI-området, skriver Carolina Brånby, jurist och policyansvarig.
NYHET — 5 december 2023

Nu inleds de viktiga slutförhandlingarna om en AI-reglering

Efter fem månaders förhandlingar om AI-akten mellan EU-lagstiftarna ska ett försök att nå en politisk överenskommelse ske den 6 december under ledning av det spanska ordförandeskapet. Hur generativ AI ska regleras är en knäckfråga.
NYHET — 1 december 2023

Nästa steg för ett digitaliserat Europa – D9+-länderna möter näringslivet i Bryssel

D9+-gruppen, som representerar de tolv digitalt ledande medlemsländerna inom EU, behöver ta täten för att få rätt förutsättningar på plats. Länderna träffas för överläggningar i Belgien och parallellt samlas näringslivet för diskussioner om framtidens digitala EU.
NYHET — 27 september 2023

Att reglera eller inte reglera generativ AI – upprätthåll principerna

Har politikerna missat hur viktiga generella AI-system kommer att vara för EU:s AI-framgång och konkurrenskraft? Den frågan ställer sig Carolina Brånby, jurist och policyansvarig.
NYHET — 10 maj 2023

Många företag oroliga inför parlamentets AI-omröstning

Många företag håller just nu andan inför parlamentets kommande omröstning om AI-lagen. Och kanske borde många fler av oss göra detsamma? Mycket står på spel för hur vi ska kunna dra nytta av AI i Europa i framtiden.
NYHET — 23 februari 2023

Det här ska styra en ny AI-lag

Ändringar i förslaget till AI-akt diskuteras. Ett färdigt lagförslag bör utgå från en riskbaserad strategi som stödjer innovation och användning av AI i Europa, anser näringslivet.
REMISSVAR — 17 februari 2023

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens, Dnr Ju2022/03499

NYHET — 2 december 2022

Europas näringsliv ifrågasätter AI-regleringen

EU-kommissionens förslag till AI-förordning har behandlats av EU-medlemsstaterna i Rådet. Flera förbättringar har diskuterats och delvis fått genomslag. Men det europeiska samlade näringslivet anser att det kvarstår viktiga frågor i den potentiella allmänna inriktningen.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist