Artificiell Intelligens

En ökad användning av AI, artificiell intelligens, är centralt för innovation och konkurrenskraft. Med AI-lösningar kan processer effektiviseras och nya tjänster skapas. AI kan bidra till lösningar på många av våra stora utmaningar såsom klimatförstöring, energianvändning och säkerhet. 

Senaste artiklarna

NYHET — 10 maj 2023

Många företag oroliga inför parlamentets AI-omröstning

Många företag håller just nu andan inför parlamentets kommande omröstning om AI-lagen. Och kanske borde många fler av oss göra detsamma? Mycket står på spel för hur vi ska kunna dra nytta av AI i Europa i framtiden.
NYHET — 23 februari 2023

Det här ska styra en ny AI-lag

Ändringar i förslaget till AI-akt diskuteras. Ett färdigt lagförslag bör utgå från en riskbaserad strategi som stödjer innovation och användning av AI i Europa, anser näringslivet.
REMISSVAR — 17 februari 2023

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens, Dnr Ju2022/03499

NYHET — 2 december 2022

Europas näringsliv ifrågasätter AI-regleringen

EU-kommissionens förslag till AI-förordning har behandlats av EU-medlemsstaterna i Rådet. Flera förbättringar har diskuterats och delvis fått genomslag. Men det europeiska samlade näringslivet anser att det kvarstår viktiga frågor i den potentiella allmänna inriktningen.
NYHET — 25 januari 2022

Lagförslag om AI börjar ta form

EU-kommissionens förslag till reglering av artificiell intelligens, AI Act, debatteras nu både i Rådet och i Europaparlamentet. Näringslivet anser att förslaget är komplicerat och svårt att leva upp till. Därför behöver den svenska regeringen och de svenska parlamentsledamöterna göra vad de kan för att påverka förslaget i en riktning som ger tillit till tekniken utan att begränsa innovation och stark konkurrenskraft.
NYHET — 5 januari 2022

Ikea arbetar digitalt för en hållbar värld 

Ikea gör affärer med digital teknik. En av värdegrunderna är ett etiskt perspektiv, så att människor och samhälle inte påverkas negativt.
NYHET — 14 december 2021

Transportföretag investerar i artificiell intelligens

Green Cargo är ett företag som arbetar hårt med att hantera transporter på ett säkert och klimatsmart sätt. För mindre än två år sedan drog de i gång sin digitalisering och har redan kommit långt i sin satsning.
NYHET — 8 december 2021

Så kan företagen använda AI

AI är inte så svårt som många tror. Det handlar bara om att bestämma sig och att kicka igång en lärprocess. ”Så komplicerat är det inte. AI är en teknik som vi ska använda oss av när vi tycker att det är lämpligt”, säger Anna Mossberg, Sverigechef på Silo AI.
SKRIVELSE — 5 augusti 2021

Comments on AI Act proposal

The European Commission’s Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (the artificial intelligence act) and amending certain Union legislative acts (COM(2021) 206)
REMISSVAR — 24 juni 2021

Remissvar om Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist