NYHET1 december 2023

Nästa steg för ett digitaliserat Europa – D9+-länderna möter näringslivet i Bryssel

Den digitala omvandlingen av samhället kräver politiskt ledarskap från hela Europa och D9+-gruppen, som representerar de tolv digitalt ledande medlemsländerna inom EU. Länderna träffas för överläggningar i Belgien och parallellt samlas näringslivet för diskussioner om framtidens digitala EU.

De frågor som diskuteras är bland annat framtiden för europeisk AI. Vilka innovationsfrämjande åtgärder kan behövas och hur stärker vi det internationella samarbetet? Andra viktiga frågor är cybersäkerhet, företagsklimatet på den inre marknaden, den digitala infrastrukturen och en säkerställd konkurrenskraft.

Läs hela uttalandet från B9+
B9+Dec4Statement.pdf

Medlemsstaterna kommer i sina interna överläggningar diskutera vad som behöver genomföras under nästa EU-parlaments- och kommissionsperiod som löper 2024-2029. Näringslivsorganisationerna i D9+-länderna, den så kallade B9+-gruppen1, kommer att diskutera frågorna i ett separat möte med regeringsföreträdarna.

B9+ har rekommendationer för ett digitaliserat Europa som gör det möjligt för nationella regeringar, företag, innovatörer och medborgare att möta 2000-talets utmaningar och skapa ytterligare välstånd och motståndskraft i Europa. Om D9+ agerar gemensamt blir de en stark röst i EU-samarbetet för ett konkurrenskraftigt, innovativt och företagsvänligt EU. Då kan nästa digitala steg möjliggöras i Europa.

1 B9+-gruppen består av näringslivsorganisationer i de tolv D9+-medlemsstaterna: CEOE (Spanien), VBO-FEB (Belgien), SPCR (Tjeckien), DI (Danmark), EE (Estland), EK (Finland), IBEC (Irland), FEDIL (Luxemburg), VNO-NCW (Nederländerna), LEWIATAN (Polen), CIP (Portugal) och Svenskt Näringsliv (Sverige).

B9+ framför fyra huvudbudskap

 1. 1.
  Främja en öppen och ambitiös digital handelsagenda för EU. Samarbeta med likasinnade partner på multilateral, bilateral och lokal nivå. Fördjupa befintliga handelsrelationer och etablera nya. Se till att EU- regleringar fungerar med fördelaktig digital handel och underlättar dataflöden.
 2. 2.
  Stärka den kapacitet och de villkor som möjliggör ett framgångsrikt digitalt Europa. Kompetens, digital infrastruktur och konnektivitet, cybersäkerhet och motståndskraft, forskning och innovation, den offentliga och privata sektorns införande av digital teknik och den gröna omställningen behöver vara i fokus. För att nå EU:s ambitiösa digitala mål för 2030 är det viktigt att öka investeringarna på kritiska teknikområden, stödja FoU och kompetensutveckling och främja integreringen av ny teknik i företagen.
 3. 3.
  Stärka den digitala konkurrenskraften, innovationen och motståndskraften. Låt nya digitala regler träda i kraft. Stödja Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och organisationer i genomförandet, harmoniseringen och anpassningen till de nya förordningarna inom det digitala området.
 4. 4.
  Fördjupa den inre marknaden, särskilt när det gäller tjänster. Inför en ny strategi för den inre marknaden med en tydlig ambition att stärka tillväxten.
Artificiell intelligens
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist