LogoLogo
LogoLogo
Rapport8 april 2019

Rapport om rollfördelning för korrekt personuppgiftsansvar

Har ditt företag bestämt varför vissa personuppgifter ska behandlas och hur de ska behandlas? Eller beslutar ni det tillsammans med någon annan aktör? Kanske behandlar ni personuppgifter begränsat enligt instruktioner?

Sedan dataskyddsförordningen, GDPR, trädde ikraft har många företag vittnat om långa och krångliga personuppgiftsbiträdesavtal, så kallade PUB-avtal. För att göra rätt enligt dataskyddsreglerna är det viktigt att ansvaret för personuppgifterna reds ut innan avtal sluts mellan företag eller med offentlig aktör. Vem är självständig eller gemensam personuppgiftsansvarig och vem är personuppgiftsbiträde? Ska ett PUB-avtal skrivas eller ett datadelningsavtal? Eller är det en instruktion som ska skrivas till en medhjälpare?

I den här skriften presenteras en metod för att reda ut ansvaret för personuppgifter i komplicerade behandlingssituationer. Syftet är att ge en vägledning till företag och andra aktörer för att motverka att felaktiga avtal sluts.

Rollfördelningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde kommer granskas enligt Datainspektionens tillsynsplan för 2019-2020. För företag som deltar i offentlig upphandling är det av största vikt att analysera vilken roll och ansvar som följer av uppdraget, så att rätt personuppgiftsavtal tecknas.

Skriven avMartin BrinnenMikael Bock
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist