REMISSVAR28 maj 2024

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning med kompletterande förfaranderegler i gränsöverskridande ärenden enligt dataskyddsförordningen

MOTTAGARE
Justitiedepartementet
Externt diarienummer
Ju2023/01747
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-114

Svenskt Näringsliv uppskattar kommissionens ambition att göra hanteringen av gränsöverskridande ärenden mer effektiv och harmoniserad inom EU. De är centralt för den inre marknaden att nationella myndigheter hantera lagstiftningen på ett likartat sätt. Men lagförslaget får inte bli en möjlighet för vissa dataskyddsmyndigheter att driva en egen tolkning mot andra dataskyddsmyndigheters beslut, som de inte uppfattar vara korrekta enligt deras tolkning av GDPR.

Svenskt Näringsliv

  • stödjer ambitionen att effektivisera gränsöverskridande ärenden.
  • anser att förslaget borde tydliggöra hur en kund får klaga. Först borde kontakten med företaget uttömmas innan anmälan till dataskyddsmyndighet kan göras.
  • tillstyrker särskilt möjligheten till uppgörelser i godo.
  • föreslår att rätt att överklaga EDPB:s beslut bör övervägas.
Ansvarig handläggareCarolina Brånby
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist