REMISSVAR28 maj 2024

Remiss av Integritetsskyddsmyndighetens föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser

MOTTAGARE
Integritetsskyddsmyndigheten
Externt diarienummer
IMY-2023-12316
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-133

Svenskt Näringsliv efterlyser en översyn av föreskriften så den bättre motsvarar de krav som ställs på företag att behandla uppgifter som rör dataskyddsförordningens (GDPR) artikel 10-uppgifter i samband med bland annat visselblåsning, exporttillståndsansökan och screening mot viktiga varnings-, terrorist-, sanktions- och spärrlistor såsom Finansinspektionens varningslista och EU:s terroristförteckning.
Svenskt Näringsliv vill understryka vikten av förskrifter som stärker näringslivets konkurrenskraft och möjligheter att bidra till att förhindra grov brottslighet. Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget till ny föreskrift.

Ansvarig handläggareCarolina Brånby
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist