Rapport20 november 2019

Vad är fel med GDPR? – beskrivning av näringslivets utmaningar samt några förslag på förbättringar

Nyheter kan vara goda, men samtidigt besvärliga att hantera. För många företag har dataskyddsförordningen inneburit både förbättringar och försämringar men också en hel del kostnader, förvirring och frustration. I april 2016 tog Europas regeringar beslut om införandet av den generella dataskyddsförordningen, GDPR. I trialogförhandlingarna mellan EU-parlamentet, medlemsstaterna och EU-kommissionen var det inte helt lätt att enas. Vissa ville ha harmonisering, andra ville behålla nationella särregleringar. Vissa ville skydda medborgarna, andra ville stärka konsumenterna och ytterligare andra värnade företagens digitalisering och konkurrenskraft.

Svenskt Näringsliv har bett dataskyddsjuristerna Martin Brinnen och Daniel Westman att belysa de svårigheter företagen ställs inför vid tillämpningen av GDPR, samt föreslå åtgärder för att förbättra regelverket. Bedömningarna och slutsatserna är författarnas egna. Med denna rapport hoppas Svenskt Näringsliv kunna bidra med kunskap om vad som behöver åtgärdas för att nå ett förutsägbart och rättssäkert dataskydd som fungerar i den allt mer datadrivna ekonomin.

Kontaktperson: Carolina Brånby

Skriven avMartin Brinnen, Daniel Westman
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist