Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Rapport23 februari 2021

Mer värde för skattepengarna - kommunalt effektiviseringsarbete i praktiken

Syftet med denna skrift är att stödja och ge inspiration för kommuner i deras arbete att få mer värde för skattekronan. Den demografiska utvecklingen medför att kommunsektorn står inför en stor och långsiktig utmaning till följd främst av att andelen i förvärvsaktiv ålder sjunker, och andelen mycket gamla ökar. Var och en i arbetsför ålder ska försörja fler samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar. Det är därför synnerligen väsentligt att kommunerna kan få ut mer värde av de givna resurserna.

Skriften behandlar följande två områden inom effektiviseringsarbetet:             • Hur långsiktiga strategier för effektiviseringsarbete kan och bör utformas.    • Redovisning av goda exempel på lyckade effektiviseringar som genomförts.

Skriften bygger på två erfarna kommunala ledares, Leif Hildebrands och Christina Rapp Lundahls, egna erfarenheter: dels av vad som visat sig fungera väl när det gäller utformning av långsiktiga strategier, och dels av goda exempel på lyckade effektiviseringar som Hildebrand och Rapp Lundahl kan hänvisa till. De har själva författat sina avsnitt.

Leif Hildebrand har arbetat som lärare, rektor, gymnasiechef, förvaltningschef och ekonomichef i flera kommuner men har också arbetat i egen regi med bland annat ledarskap.

Christina Rapp Lundahl har de senaste tjugo åren arbetat i flera olika kommuner, dels som ekonomidirektör, dels som stadsdelsdirektör och kommundirektör.

Skriven avAnders MorinLeif HildebrandChristina Rapp Lundahl
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist