Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Rapport10 april 2018

Proportionalitetsguiden

Den offentliga marknaden i Sverige, som omsätter stora summor varje år, omfattas i de flesta fallen av upphandlingsreglerna. Det innebär att de offentliga inköpen skapar möjligheter för företag att på lika villkor vara med och konkurrera om affärer som, om man vinner upphandlingen, kan leda till att man som företag kan växa, utvecklas och anställda fler medarbetare.
För att våra skattepengar ska användas på bästa sätt är det viktigt att företag vill konkurrera om de offentliga kontrakten. Företagens intresse av att delta i offentlig upphandling har tyvärr minskat under de senaste fem åren vilket går att utläsa av att antalet anbud i snitt minskat. Det vanligaste antalet anbud i en upphandling är i dag två stycken. Antalet upphandlingar med endast ett anbud ökar och särskilt i upphandlingar av större värde. Om endast ett anbud inkommer uppstår aldrig någon konkurrens. Okunskap om huruvida det enda anbudet ligger på rätt prisnivå leder ofta till att upphandlingen avbryts och man får börja om från början.

Den svenska Upphandlingsmyndighetens motsvarighet i Nederländerna, PIANOo, har låtit ta fram en skrift som handlar om den EU-rättsliga grundprincipen proportionalitet. Vi har låtit översätta den holländska proportionalitetsguiden till svenska. Skriften innehåller hänvisningar till den holländska lagen osv. men motsvarande bestämmelser finns i de svenska upphandlingslagarna. I guiden rekommenderas upphandlande myndighet/enhet att agera proportionellt under hela inköpsprocessen, dvs. såväl vid fastställandet av behovet, i marknadsundersökningen, vid valet av upphandlingsmodell, vid kravställandet som vid utvärderingen och uppföljningen.

Svenskt Näringsliv anser att det är nödvändig att få igång en diskussion om proportionalitet med målet att få fler företag intresserade av att konkurrera om de offentliga kontrakten. Det handlar inte bara om att stärka företagsklimatet genom att göra den offentliga marknaden mer lättillgänglig, utan också om att offentlig sektor ska göra bättre affärer. Det vinner såväl Sverige som skattebetalarna och företagen på.

Skriven av√Ėvers√§ttning av holl√§ndsk skrift. Originalet √§r framtaget av PIANOo (holl√§ndska upphandlingsmyndigheten)
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist