Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Rapport2 december 2014

Värde i välfärden - Ersättningssystem som främjar kvalitet och effektivitet i primärvården

Valfriheten i primärvården har debatterats flitigt men mycket av kritiken har egentligen inte handlat om vårdvalen i sig utan om att ersättningsmodeller inte i tillräcklig utsträckning har styrt mot de resultat man önskat sig.

I dagsläget finns det 21 olika ersättningssystem inom den svenska primärvården med olika för- och nackdelar. Den stora bredden av ersättningssystem gör att vården styrs med olika inriktning beroende på i vilket landsting verksamheten bedrivs. Därmed minskar möjligheterna att erbjuda en jämlik vård över hela landet.

Denna rapport syftar till att besvara frågan: ”Hur bör dagens ersättningssystem inom primärvården vidareutvecklas för att bättre främja kvalitet och effektivitet?” För att illustrera effekterna av ersättningsmodellerna har diabetesvården använts som exempel.

Rapporten har arbetats fram i en omfattande dialogprocess med beställare från landstingen och vårdgivare vilket har resulterat i ett förslag till en möjlig vidareutveckling av dagens ersättningssystem. Detta ska ses som ett första inspel till en vidare dialog med samtliga berörda aktörer kring hur vi kan utveckla ersättningssystemen inom vårdvalen så att de på ett bättre sätt styr mot kvalitet och effektivitet.

Detta är den tredje rapporten som släpps inom ramen för projektet Värde i välfärden. Den första rapporten Konkurrensutsättningens inverkan på produktivitet och effektivitet i svensk välfärd släpptes i juni. Den andra rapporten Vad kan forskningen säga om utbildningsresultat och lärarlöner? publicerades i september. Det övergripande målet är att belysa hur värde skapas och även att föreslå ändringar i den ekonomiska styrningen som medför att värdet ökar i välfärden.

Mikael Witterblad projektledare för Värde i välfärden

Skriven avSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist