Rapport12 november 2019

Det ekonomiska läget

Högkonjunkturen i den svenska ekonomin är sedan länge passerad. Tillväxttakterna har saktat in och framöver väntas en långsammare utveckling i svensk BNP. Tillsammans med en svagare utrikeshandel är det främst bostadsinvesteringarna som tynger tillväxten. Bland hushållen har förtroendet sjunkit men konsumtionen väntas trots detta bidra positivt till tillväxten framöver. De fortsatt mycket låga räntorna gör att hushållen förmår öka sin konsumtion också de närmaste åren. Trots sämre utsikter för den globala ekonomin och ökande risker för en sämre utveckling i Sverige kommer Riksbanken att gå vidare med sin kommunicerade plan på ytterligare en höjning av reporäntan.

Arbetslösheten har börjat stiga till följd av att konjunkturen har börjat mattas av. Detta blir särskilt problematiskt för de grupper som redan idag har ett svagt fotfäste på arbetsmarknaden. Det är stora skillnader på sysselsättningsgrad och arbetslöshetsnivåer mellan inrikes och utrikes födda. Till viss del mildras företagens svårigheter att hitta personal av konjunkturnedgången men i många bristyrken kvarstår rekryteringsproblemen. De svala konjunkturutsikterna framöver gör att arbetslösheten stiger från dagens nivåer, om än inte lika snabbt som sensommarmånaderna indikerade.

Skriven avTorbjörn HalldinVioleta JuksLars JagrénGöran GrahnJohan Kreicbergs
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist