NYHET22 september 2023

Ekonom på Svenskt Näringsliv tilldelas Unga forskarpriset

Johan Karlsson är ekonom på Svenskt Näringsliv. Nu prisas han av Entreprenörskapsforum för sin avhandling vars fullständiga register över familjeägda företag är unikt i världen.

Johan Karlsson, ekonom på Svenskt Näringsliv.Foto: Maja Brand

Entreprenörskapsforum vill med Unga forskarpriset lyfta fram unga forskare (under 35) som bidrar med viktiga insikter om de mikroekonomiska fundamenten för ekonomisk tillväxt och industriell dynamik på internationell, nationell och regional nivå.

I år tilldelas Unga forskarpriset Johan Karlsson som är kvantitativ analytiker på Svenskt Näringsliv och affilierad forskare vid Centre for Family Entrepreneurship and Ownership vid högskolan i Jönköping.

– Det känns väldigt roligt att min forskning erkänns och uppmärksammas på det här sättet, säger han.

Johan Karlsson forskar om entreprenörskap och familjeägande.

– Entreprenörskapsforum uppmärksammade min avhandling där vi var de första i världen att sammanställa ett fullständigt register över familjeägda företag, säger han.

Att fastställa familjeägande och släktskap är en komplicerad process som kräver väldigt detaljerade data, framhåller han.

– I många länder utgår man på grund av bristande data från enkäter eller från börsföretag och fångar därför bara en mindre del av populationen. Min och mina medförfattares forskning ligger på framkanten vad gäller kvantitativa analyser av ägarstrukturer och företagande, säger han.

Långsammare tillväxt

I forskningen kan Johan Karlsson se att familjeföretagens tillväxt skiljer sig jämfört med andra företag. Tillväxten är i regel något långsammare, men mer stabil över tid. Dessutom värderar familjeföretagaren sitt oberoende och sin kontroll av företaget.

Familjeföretagen drivs också av icke-finansiella målsättningar, såsom att få arbeta med sin familj, balans mellan arbete och familjeliv, familjens förhållande till det omkringliggande samhället, och att skapa ett arv för nästkommande generationer.

”Stor öppenhet”

Ivo Zander, professor Uppsala universitet och priskommitténs ordförande, lyfter bland annat fram betydelsen av det fullständiga registret och den goda samarbetsförmågan som motivering till priset.

–En styrka i Johans forskning är stor öppenhet mot andra ämnen och en förmåga till fruktbara samarbeten med företrädare för andra ämnen såsom företagsekonomi och ekonometri. Han har byggt upp ett imponerande nätverk med nationella och internationella forskare, säger Ivo Zander.

Ekonomisk utveckling
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist