NYHET18 december 2023

Jacke: Lösningarna på problemen finns hos företagen

En stor del av lösningen på den kris vi befinner oss i just nu är att skapa en mer konkurrens- och motståndskraftig svensk ekonomi. Det skriver Jan-Olof Jacke, vd, på Dagens Industris debattsida.

Jan-Olof Jacke, vd.Foto: Kate Gabor

När svenska folket får frågan om hur de ser på samhällsutvecklingen är svaren mer pessimistiska än på länge. Kombinationen av internationella och inhemska kriser skapar osäkerhet och oro.

För oss som dagligen rör oss bland Sveriges företag och företagare är bilden mer blandad. Många företagare är oroliga över vad som händer i vår omvärld och om kriminaliteten inte knäcks. Företagare är ju också samhällsmedborgare.

Men det finns också ett förtroende för den egna förmågan och för att problem faktiskt går att lösa. Den optimismen finns även bredare i samhället – vi är genomgående mer optimistiska för egen del än vad vi är för samhällsutvecklingen i stort. 

Denna tilltro till att problem går att lösa, må det vara i den egna vardagen, i företagen och på arbetsplatserna eller på samhällsnivå, är en viktig tillgång för oss som land. Inte minst i tider som dessa.

Krisen kan vara början på förändringar som gör en verksamhet eller ett land starkare

Kriser gör något med beslutsfattandet. Det gäller i näringslivet och det gäller i samhället i stort. Krisen kan vara början på förändringar som gör en verksamhet eller ett land starkare. Men den kan också få oss att tappa fokus eller till och med fotfäste. Att saker behöver göras här och nu riskerar att leda till kortsiktighet, både i handling och i tanke. 

Framgångsrik krishantering handlar om att lyckas behålla långsiktigheten. Vilket ofta är lättare sagt än gjort. När orderböckerna är tomma och företaget blöder, eller när samhället drabbas av sprängningar och skjutningar, kan det som måste göras skymma den långsiktiga idén eller strategin.

Samtidigt vet vi vad som är viktigt på lång sikt.

En stor del av lösningen på den kris som vi befinner oss i är att skapa en mer konkurrens- och motståndskraftig svensk ekonomi. Det är där resurserna för ett starkt försvar och en stark välfärd skapas. Det är företagen som är pådrivande i den gröna omställningen och det är bara starka och växande företag som kan skapa nya jobb med växande reallöner. Ett samhälle utan ett starkt näringsliv är ett sårbart samhälle.

Klimatfrågan ställer oss inför en massiv elektrifiering och en grön omställning av en tidigare aldrig skådad omfattning. Det kräver investeringar, politiska beslut och ett näringsliv som kan och vill ta en ledande roll.

Efter finanskrisen har produktivitetsutvecklingen försvagats i hela västvärlden, men Sveriges nedgång har varit djupare än i våra konkurrentländer. Vi har tappat i den internationella välståndsligan och glidit ner från en sjundeplats till tolfte. Mycket tyder på att vårt relativa välstånd kan komma att försvagas ytterligare. Att regeringen har valt att ingående analysera produktivitetens utveckling och förutsättningar är bra. Men analys kommer inte att räcka. Det kommer att krävas handling. Och hastighet. 

Som land tog vi oss ur den djupa nittiotalskrisen genom omfattande reformer som byggde Sverige starkare

Sverige behöver en ambitiös och långsiktig konkurrenskraftspolitik. Målet måste vara att stärka produktiviteten i ekonomin, att Sverige ska ta sig uppåt i välståndsligan igen och att vi ska bli en av världens mest konkurrenskraftiga ekonomier.

Det behövs ett långsiktigt, uthålligt och brett reformarbete. För företagande, investeringar, kunskap och grön omställning. Rätt satsningar nu kommer att bära frukt under lång tid framöver. Investeringar skapar både ekonomisk aktivitet direkt och bidrar till framtidstro hos företag och hushåll. Våra ingångsvärden för en sådan investeringsdriven tillväxtstrategi är:

• Stärk Sverige som kunskapsnation. Fokusera på kvalitet, i varje steg, från grundskolan till spetsforskningen. Utbildning ska leda till jobb för individen och till stärkt konkurrenskraft för Sverige.

• Satsa på företagsnära forskning i världsklass. Håll Sverige öppet för utländsk talang och se till att vi är ett attraktivt land för forskare, entreprenörer och nyckelkompetens. Stärk möjligheterna för den privata sektorn att investera i FoU.

• Inrikta skattepolitiken mot att främja arbete, företagande och investeringar. Det måste löna sig bättre att arbeta, ta mer ansvar på jobbet och att gå svåra och efterfrågade utbildningar. Sverige har inte råd att skatta bort ambition och kunskap.

• Se till att det blir enklare att driva den gröna omställningen. Säkra tillgången på fossilfri el. Se till att tillståndsprocesser och överbyråkratisering inte dödar affärsidéer och projekt som gör oss grönare, rikare och tryggare.

• Modernisera och uppdatera vår fysiska och digitala infrastruktur. Stärk incitamenten för privata investeringar. Ta ansvaret för den offentliga infrastrukturen och reformera bostadsmarknaden.

Tillsammans har vi förmågan att hantera de hinder vi stöter på och ta oss igenom våra kriser. Det gäller inte minst i näringslivet. Många av våra mest framgångsrika företag har vid upprepade tillfällen vänt motgångar och ekonomiska kriser och kommit ut starkare på andra sidan. Som land tog vi oss ur den djupa nittiotalskrisen genom omfattande reformer som byggde Sverige starkare. 

Vi kan göra det igen. Vi måste göra det igen. Det behövs en konkurrenskraftsagenda som drivs på bredden av politiken, och där näringslivet och andra delar av samhället är med och bidrar för att stärka vårt land. 

Om vi klarar av detta så står vi starkare i nästa kris. Men framför allt blir vi ett land där det blir ännu bättre att leva, arbeta och driva företag. Sverige behöver en politik för framtidstro och utveckling.  

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägeEkonomisk utveckling
Skriven avJan-Olof Jacke
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist