NYHET27 september 2018

Ekonomerna varnar: Snart kommer krisen

Varningsklockorna bör tas på allvar. Tillväxten bromsar in, världshandeln kärvar och industriproduktionen minskar. Dessutom kommer Sveriges strukturella problem upp till ytan vid en ekonomisk nedgång, hävdar flera ekonomer.

Svensk ekonomi går fortfarande som tåget. Men det finns mörka moln vid horisonten. Bland annat har konkurserna ökat drastiskt, i snitt med 30 procent, de senaste tre månaderna. Flera ekonomer varnar för att konjunkturen snabbt viker nedåt, skriver Arbetsmarknadsnytt.

– Brexit, handelskrig eller något annat oförutsägbart kan vända konjunkturen snabbt nedåt, säger nationalekonomen Fredrik N G Andersson vid Lunds universitet.

Enligt Teknikföretagen är tillväxttoppen passerad, såväl världshandel som global industriproduktion bromsar.

– Svensk industri skickar merparten av sina produkter över gränserna, så viker världskonjunkturen kommer vi inte undan. Än så länge hoppas vi dock på en mjuklandning, säger chefekonom Mats Kinnwall.

Johan Eklund, professor i nationalekonomi och vd för Entreprenörskapsforum, menar att det är hög tid att ta varningsklockorna på allvar, helst skulle det ha skett igår.

– BNP per capita utvecklas sämst i OECD, trots en synnerligen expansiv penningpolitik. De strukturella problem vi har i ekonomin kommer att bli än tydligare när lågkonjunkturen kommer, säger han.

Katarina Lundahl, Unionens chefekonom, räknar med någon form av konjunkturnedgång under de närmaste åren.

– Men just nu finns inga tydliga tecken på att vi skulle vara på väg in i en lågkonjunktur i närtid, säger hon.

Hur väl Sverige klarar en sämre konjunktur beror på hur djup krisen blir, men också hur landet klarar strukturomvandlingar, utmaningar på arbetsmarknaden och skatteområdet, anser ekonomerna.

– Sverige är inte tillräckligt bra rustat för att kunna möta effekterna av strukturomvandlingen i kombination med en sämre konjunktur, säger Katarina Lundahl, till Arbetsmarknadsnytt.

Läs mer på Arbetsmarknadsnytt

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägeSamhällsekonomi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist