NYHET7 februari 2023

Företagen pressade – varnar för varsel

Vart fjärde företag säger att det finns risk för varsel det närmaste halvåret. Det framgår av årets första konjunkturrapport och företagarpanel från Svenskt Näringsliv. ”Det kommer att bli svårt för många”, säger chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.

Tuffa tider väntar många företag, konstaterar chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.Foto: Sören Andersson

Fyra gånger om året svarar Svenskt Näringslivs företagarpanel på frågor som rör konjunktur, sysselsättning, försäljning, investeringar och tillväxt. Den senaste mätningen genomfördes i januari och ger en dyster bild av läget.

Mer än en fjärdedel, 26 procent, av företagen uppger att det finns risk för varsel det närmaste halvåret. Samtidigt räknar 28 procent med minskad försäljning under året, 24 procent med sänkt investeringstakt och 18 procent av företagen spår att antalet medarbetare minskar de kommande tolv månaderna.

Den höga inflationen och Riksbankens snabba räntehöjningar har skapat en tuff situation för både hushåll och företag. Svenskt Näringslivs senaste konjunkturuppdatering visar att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur de kommande två åren. Hushållens konsumtion minskar kraftigt, arbetslösheten stiger och BNP förväntas falla med 1,6 procent under 2023.

– Vi har väldigt tuffa tider framför oss. Arbetslösheten ligger redan nu alldeles för högt. Att var fjärde företag överväger varsel tyder på att arbetslösheten ökar ytterligare. Det kommer att bli svårt för många, säger chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.

– Det finns en risk att vi står inför en djup och långvarig lågkonjunktur. Både företag och hushåll behöver positiva nyheter. Kostnadstrycket måste dämpas, säger han.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska läge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist