Rapport18 maj 2021

Företagen vill växa - men tillväxthinder gör det svårt.

Redan innan pandemin hade Sverige hög arbetslöshet och många i utanförskap. Corona-krisen har förvärrat läget på arbetsmarknaden. Arbetslösheten uppgick i februari (säsongs- och trendrensat) till 8,8 procent, och är nu på de högsta nivåerna sedan finanskrisen. Företagens vilja och förmåga att anställa är avgörande för att lösa detta problem.

I den här rapporten har det ställts frågor till Svenskt Näringslivs företagarpanel om företagens vilja att anställa fler, i januari 2020 (innan pandemin) och i september 2020 (under pandemin) och också frågor om vilka hinder företagen ser. Undersökningen är också kompletterad med senare frågor i företagarpanelen. I sammanfattning vill företagen växa på ett sätt som har potential att lösa arbetslöshetsproblematiken. Drygt 60 % av företagen svarade i januari att de vill öka antalet anställda och nästan 70 % svarade i september att det vill öka antalet anställda. Men det finns tydliga hinder för detta. I topp ligger svårigheter att hitta rätt arbetskraft, men även skatter och regelbörda lyfts som tydliga hinder för sysselsättningstillväxt. Vikten av ett ökat reformtempo på det näringspolitiska området är stort för att snabbt minska arbetslösheten.

Skriven avLars Jagrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist