Rapport19 mars 2024

Investera för ökad konkurrenskraft

Sverige står inför en utmanande tid med högt förändringstryck. Vi har tappat mark i välståndsligan och även om företag och hushåll idag ser mer optimistiskt på framtiden förväntas Sverige ha lägst tillväxt i EU 2024.

Utvecklingen går att vända, men det är bråttom att få rätt förutsättningar på plats. Vi behöver ta vara på den kraft som finns i entreprenörskap och företagande, och skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för att stärka Sveriges attraktivitet och konkurrenskraft.

Vi har i grunden ett bra utgångsläge. Nu behövs ett tydligare fokus på ett växande Sverige. För utan starkare ekonomisk tillväxt kommer vi varken att bli vinnare i den gröna omställningen, eller klara av våra stora utmaningar med utanförskap och hög arbetslöshet.

En kraftsamling för tillväxt och vässad konkurrenskraft kräver handling inom flera områden:

Stärk förutsättningarna för att Sverige ska bli en vinnare i den gröna omställningen
Vi har påbörjat ett omfattande skifte där det fossila ska fasas ut till förmån för mer hållbara alternativ. För att Sverige ska kunna leda omställningen måste vi bland annat bygga ut den fossilfria elproduktionen och utveckla vår infrastruktur. Vi behöver bygga framtidens energisystem och redan nu öka den fossilfria elproduktionen. Vi måste skapa förutsättningar för stora investeringar i både elproduktion, elnät och infrastruktur för att stärka vår konkurrenskraft.

Stärk attraktionskraften för internationell kompetens och investeringar
Det måste löna sig ännu bättre att arbeta, investera och anstränga sig. För att säkra ett växande välstånd så behöver Sverige stärka drivkrafterna. Vi både kan och måste bli ett mer attraktivt land för internationell kompetens, företag och investeringar. Investeringarna för den gröna omställningen är beroende av att företagen har tillgång till efterfrågad kompetens, Då har vi inte råd att skatta bort vare sig kunskap eller ambition.

Vässa kvaliteten på forskning och utbildning och gör Sverige till en kunskapsnation i världsklass
Vi behöver stärka kvaliteten och relevansen i hela vårt utbildningssystem för att säkra vår framtida kompetens och konkurrenskraft. Genom att underlätta och uppmuntra för företag att investera i forskning och utveckling stärker vi Sverige som ett attraktivt och självklart val för forskare, entreprenörer och annan viktig kompetens från hela världen. I slutet utvecklas diskussionen om dessa områden.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist