Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 april 2021

Jämlikhetskommission drar på sig kritik

De ekonomiska klyftorna ökar inte. ”Om vi tittar på Sverige under de senaste tio åren ser vi att realfattigdomen har minskat”, konstaterade biträdande chefekonom Jonas Frycklund, när han diskuterade vad som bäst minskar den ekonomiska ojämlikheten.

Jonas Frycklund, Svenskt Näringsliv, Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund, och entreprenören Dan Olofsson diskuterade ekonomisk ojämlikhet. 

På ett webbinarium hos Svenskt Näringsliv diskuterades ekonomisk ojämlikhet med anledning av Jämlikhetskommissionens betänkande ”En gemensam angelägenhet”.

Jonas Frycklund, biträdande chefekonom på Svenskt Näringsliv, konstaterar att han håller med om huvudprinciperna i betänkandet, att fokus bör läggas på att höja lägstanivån i Sverige.

– Vi håller med om det resonemanget, ginikoefficient och toppinkomster är ganska ointressant att titta på om man vill höja nivån för de som har det sämst ställt. Men tyvärr släpper utredningen detta fokus i sina förslag.

Jonas Frycklund är skeptisk till att man i betänkandet jämför dagens ekonomiska ojämlikhet med hur det såg ut på 1980-talet.

– 1980-talet var en extrem tidpunkt och blir därför en orimlig referenspunkt. Vi hade stagnerade reallöner under två decennier och stora strukturproblem i både privat och offentlig sektor. Om vi istället jämför med andra länder kan vi se att Sverige inte har någon hög ekonomisk ojämlikhet. Om vi tittar på Sverige under de senaste tio åren ser vi att realfattigdomen har minskat, säger Jonas Frycklund.

– Vi kan också konstatera att det inte finns någon inneboende tendens i det svenska systemet som driver på ekonomisk ojämlikhet mätt i de måtten vi anser vara relevanta.

Betänkandet förslår en rad större åtgärder, vilket är något Frycklund är skeptisk till.

– Det har skett små förändringar för den ekonomiska ojämlikheten i Sverige under det senaste decenniet. Men trots det föreslår betänkandet väldigt drastiska åtgärder, den radikaliteten grundar sig inte i fakta. Vi har inga dramatiska förändringar och behöver därför inte heller några dramatiska åtgärder. Höjd kapitalskatt och den typen av förslag berör inte den grupp som påverkas av att den lägsta nivån höjs.

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, medverkade i seminariets panel och belyser skolans roll.

– Utredningen har en hel del förslag på skolområdet, men den fastnar tyvärr i frågan om huvudmannaskapet. Istället borde vi fokusera på hur den vi höjer kvaliteten i den svenska skolan. Det finns mycket att lära av de framgångsrika skolor som faktiskt finns.

Ulla Hamilton hade velat se en diskussion om att allt för många elever idag lämnar grundskolan utan behörighet.

Om vi inte får ordning på den svenska skola riskerar vi ännu större ojämlikhet.
Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

– 15 procent av eleverna lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasieskolan, detta nämns knappt i betänkandet. Om vi inte får ordning på den svenska skola riskerar vi ännu större ojämlikhet. De barn som kommer från familjer där föräldrarna har svårt att komma in på arbetsmarknaden kommer få det ännu svårare om de inte får förutsättningar för vuxenlivet i skolan, säger Ulla Hamilton.

Dan Olofsson, entreprenör och styrelseordförande Danir AB, är oroad över att pandemins ekonomiska effekter slår hårdast mot de svagaste i samhället.

Har vi tillväxt i ekonomin så lyfts alla. 
Dan Olofsson , entreprenör 

– Har vi tillväxt i ekonomin så lyfts alla. Och historiskt har vi kunnat se att ekonomiska kriser slår hårdast mot de svagaste i samhället. Efter pandemin kommer vi ha ett jättestort problem när så många jobb inom turism, hotell och restaurang har försvunnit, konstaterar Dan Olofsson.

Fokus borde därför ligga på att få igång ekonomin så fort som möjligt.

– Jobben skapas hos små och medelstora företag, därför är det viktigt att vi ser till att få fart på ekonomin igen. Tillväxt kommer inte av regleringar och högre skatter, vi borde stimulera företagen så att de vågar satsa.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist