NYHET14 december 2021

Kompetensbrist bromsar företagens anställningsiver  

Företagen positionerar sig efter den uppåtgående konjunkturen. Alla kurvor pekar uppåt: försäljning, investeringar och antalet anställda. Dilemmat är att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå på grund av rekryteringsproblem.

Fyra av tio företag svarar att de tänker öka antalet anställda de kommande sex månaderna, visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. Det är den högsta andelen sedan panelen startade.Foto: TT

Svenskt Näringslivs företagarpanel för det fjärde kvartalet visar att konjunkturen fortsätter kraftigt uppåt. Försäljning/produktion, investeringar och antalet anställda ökar jämfört med för sex månader sedan och bedöms fortsätta öka de kommande sex månaderna. Nästan 40 procent av företagen uppger att de tänker öka antalet anställda de kommande sex månaderna. Den högsta andelen någonsin i panelen. Men arbetsmarknaden är samtidigt en akilleshäl.

 ”Kompetensbristen är inget nytt problem men förstärks i konjunkturuppgången”, säger  Jonas Frycklund, tillförordnad chefekonom.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Företagen vill uppenbart anställa men har svårt att hitta rätt kompetens. Kompetensbristen är inget nytt problem men förstärks i konjunkturuppgången. Rekryteringsproblemen gör att arbetslösheten förväntas förbli hög under lång tid framöver, säger Jonas Frycklund, tillförordnad chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Matchningsproblemen beror delvis på att många är felutbildade och på att det är svaga drivkrafter för att gå från bidrag till att bli sysselsatt. Problemen på arbetsmarknaden och den förhållandevis höga arbetslösheten ska ses i ljuset av Sveriges stora utanförskap och att det finns 1,3 miljoner människor i yrkesverksam ålder som inte är självförsörjande.

– Matchningsproblemen som håller uppe arbetslösheten gör det ännu svårare för dem som står längst från arbetsmarknaden att komma in. Sverige är i stort behov av reformer. Generellt handlar det som att stärka drivkrafterna för att arbeta, stärka drivkrafterna för att anställa och skaffa rätt utbildning, säger Jonas Frycklund.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska läge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist