Rapport9 september 2020

Återstarta Sverige, åtgärdspaket 1: Kraftsamling för jobben

Coronakrisen hotar inte bara liv och hälsa. Den slår brett mot näringslivet och jobben. Nedgången i ekonomin är djup och återhämtningen väntas ta flera år. Rätt reformer kan påskynda återstarten och lägga grunden för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Sverige.

De omedelbara krisåtgärder som vidtagits för att underlätta för företag att övervintra och för människor att behålla sina jobb gör att Sverige befinner sig i en bättre situation än vi annars skulle ha haft.

Målsättningen nu är att gå stärkta ur krisen. Då måste vi göra det som krävs för att undvika att förlora en generation unga vuxna till långvarig arbetslöshet och ge näringslivet förutsättningar att vara den jobbmotor Sverige så väl behöver. Klimatomställningen får inte heller tappa fart. Näringslivets innovationskraft är avgörande för att klara den utmaningen.

Krisen accelererar strukturomvandlingen och förstärker digitaliseringens betydelse. En stärkt nationell digitaliseringsförmåga kommer vara avgörande för såväl vår konkurrenskraft som för vår förmåga att klara omställningen till ett mer hållbart samhälle. Företagen behöver inte bara komma tillbaka, utan ha ännu bättre förutsättningar att utvecklas för att möta en hårdare internationell konkurrens där jakten på kompetens, teknik och investeringar tilltar.

Hjulen i ekonomin kan bara börja snurra om vi får igång efterfrågan – i Sverige och omvärlden. Efterfrågan, handel, konsumtion och investeringar kommer igång när det råder förutsägbarhet och goda framtidsutsikter. Det är centralt att skapa framtidstro för att få fart på ekonomin.

Våra folkvalda har nu i uppgift att visa ledarskap och stärka förutsättningarna för alla de företag som skapar jobb och välfärd. Med rätt förutsättningar vågar de anställa, investera och handla. Om smittspridningen inte minskar riskerar vi att nya begränsningar i ekonomin behöver införas. Osäkerheten i ekonomin till följd av pandemin får inte förstärkas av otydliga riktlinjer, varken för människor eller företag. Konsumtion och investeringar måste komma igång. Statsfinanserna stärks genom företagens förmåga att konkurrera och en växande ekonomi – inte genom nya pålagor.

Krisen är global. Hinder som uppstått i handeln inom och utanför EU behöver tas bort. Sverige måste vara en stark röst i EU för den fria rörligheten och frihandeln. I takt med att våra grannländer i Europa öppnar behöver Sverige också vara en del av den öppningen.

Utan rätt förutsättningar för företagen att verka, utvecklas och växa riskerar Sverige att halka efter. När tillfällig krispolitik skiftas mot långsiktig återstartspolitik behöver ett stärkt företagsklimat stå i fokus. Vägen ur krisen kan bara ledas av konkurrenskraftiga företag som vågar och kan satsa och skapa jobb. Svenskt Näringsliv föreslår ett första åtgärdspaket med konkreta förslag för återstart av ekonomin. Förslagen tar sin utgångspunkt i vår samlade ekonomiska bedömning och tar sikte på att åtgärda problem som särskilt synliggjorts under krisen.

Sverige behöver reformer för att:

  • Stärka de privata och offentliga investeringarna
  • Öka öppenheten och handeln med omvärlden
  • Bekämpa arbetslösheten och stärk kompetensförsörjningen
Skriven avJohan Britz
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist