Rapport30 juni 2019

Lönebildning och reformer för tillväxt och konkurrenskraft

Sverige är som bekant en liten öppen ekonomi och som sådan är vi beroende av internationell konkurrenskraft. Tappar vi konkurrenskraft förlorar vi arbetstillfällen, intäkter till den offentliga sektorn och tillväxt. En tillväxt vi verkligen behöver för att kunna hantera väl kända samhällsproblem. Tyvärr finns oroande tecken på att Sverige tappar konkurrenskraft.

Den här rapporten går igenom förutsättningar för att stärka den. På kort sikt handlar det om företagens kostnadsläge – lönebildningen spelar en central roll. Rapporten går därför igenom resultat från rapportserien ”Lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft”. På lång sikt handlar det om viktiga strukturreformer för att stärka företagsklimat och förutsättningar för en god produktivitetsutveckling.

Skriven avLars Jagrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist