NYHET9 november 2022

”Regeringens budget väl avvägd och ansvarsfull”

Sverige är på väg in i lågkonjunktur. ”För att stärka svensk konkurrenskraft och bryta arbetslösheten och utanförskapet krävs strukturella reformer”, säger chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt i en kommentar till höstbudgeten.

Finansminister Elisabeth Svantessons (M) första budget får godkänt för att den tar höjd för krisen. Foto: Pontus Lundahl/TT

Finansminister Elisabeth Svantessons (M) första budget målar upp en dyster bild av svensk ekonomi.

– Svensk ekonomi bedöms befinna sig i en lågkonjunktur nästa år. Vi går in i den här lågkonjunkturen med fortsatt hög arbetslöshet som förväntas försämras, säger hon.

Det är också något som det tagits hänsyn till, menar hon.

Även Svenskt Näringsliv konstaterar att Sverige går mot sämre ekonomiska tider.

Utvecklingen på arbetsmarknaden kan visa sig bli ännu sämre än regeringen räknar med. För att stärka svensk konkurrenskraft och bryta arbetslösheten och utanförskapet krävs strukturella reformer, menar chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.

Chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt. 
Foto: Sören Andersson

– Det är en budget präglad av det allvarliga ekonomiska läget Sverige befinner sig i. Givet det är regeringens budget väl avvägd och ansvarsfull. Vi ser också positivt på att man satsar på en långsiktig energipolitik som säkrar klimatomställning, säger han.

Det går inte att räkna med att krisen blåser över snabbt av sig själv.

Hur djup och hur långvarig den ekonomiska nedgången blir beror på hur mycket centralbankerna behöver ta i för att ta ner inflationen. Visserligen bör vi se en sjunkande inflation under nästa år, men osäkerheten är stor och det går inte att räkna med att krisen blåser över snabbt av sig själv, enligt Daunfeldt.

Svenskt Näringsliv riktar kritik mot att de högre nivåerna i a-kassan permanentas. Sven-Olov Daunfeldt understryker hur viktigt det är att komma åt det allvarliga utanförskapet.

– Att höja a-kassan är en felaktig prioritering. Den höga arbetslösheten och utanförskapet behöver hanteras med strukturella reformer på arbetsmarknaden. Det behöver bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, säger han.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska läge
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist