NYHET18 februari 2022

Tydligt hack i konjunkturkurvan

Företagarpanelen visar på en tillfälligt negativ effekt av omikron, men ekonomin beräknas återhämta sig under året. Att få tillbaka folk i arbete tillräckligt snabbt är en utmaning för företagen.

Mer än varannan företagare, 54 procent, tror att produktionshjulen snurrar fortare om ett halvår. 

Enligt medlemsföretagen har såväl produktion/försäljning som antalet anställda utvecklats betydligt svagare de senaste sex månaderna än under de föregående kvartalen. 66 procent svarar att försäljning och produktion antingen ligger stilla eller har försämrats.

– Vi ser ett tydligt hack i kurvan under det första kvartalet, där omikron och restriktioner påverkade företagen negativt. Hårdast drabbades besöksnäringen och transportsektorn, säger Jonas Frycklund, tillförordnad chefsekonom.

Jonas Frycklund, tillförordnad chefsekonom. 
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Samtidigt räknar företagen med att ekonomin långsamt repar sig. 54 procent tror att produktionshjulen snurrar fortare om ett halvår. 35 procent spår en oförändrad ekonomisk situation, 8 procent räknar med lägre produktion och försäljning.

Men vissa företag som brottas med sinade kassor kan få svårt att till fullo dra nytta av uppgången, menar Frycklund, som räknar med att en del nyinvesteringar och nyanställningar därför inte blir av.

Svenskt Näringsliv gör bedömningen att nuvarande inflationsuppgång är tillfällig, då den framför allt drivs av stigande energipriser.

En stor utmaning är att få tillbaka folk i arbete tillräckligt snabbt. På samma sätt som företagsstöden nu avslutas så borde den förhöjda a-kassenivån återställas till vad som gällde före krisen, anser Jonas Frycklund.

– Vi hör klagomål om den höga a-kassan, som gör det svårare att få tillbaka människor i arbete i tjänstenäringarna. Arbetsmarknaden är fortsatt ett strukturellt problem. Matchningen fungerar dåligt och stora grupper står utanför trots kompetensbrist, säger han.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska läge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist