Seminarium

Välkomna till seminarium om betydelsen av snabbväxande nya företag

juni
18

HAR SÄNTS LIVE

18 juni 2024, 10:00-12:00

Tillväxt är avgörande för att Sverige skall ha råd att göra de satsningar vi vill inom välfärden och för omställningen till ett mer miljövänligt samhälle. Tillväxt är också avgörande för invånarnas välstånd och reallöneutveckling. Ekonomisk tillväxt är helt enkelt avgörande för det mesta vi tar för givet i ett modernt samhälle.

Men Sverige har under lång tid halkat efter andra länder, vi har nu den lägsta placeringen i OECD:s välståndsliga sedan den började mätas. Efter reformpolitiken på 90- och 00-talen har det varit tunnsått med strukturreformer och tillväxt och produktivitetsutveckling har varit svaga i Sverige. Därför har Svenskt Näringsliv startat en ”Konkurrenskraftsagenda” som stakar ut en väg för att vända utvecklingen och för att stärka vår konkurrenskraft.

Inom ramen för den har Martin Andersson, professor i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola, Johan Karlsson, kvantitativ analytiker vid Svenskt Näringsliv, Nikolay Angelov, kvantitativ analytiker vid Svenskt Näringsliv och Sven Olov Daunfeldt, chefsekonom vid Svenskt Näringsliv skrivit en rapport om betydelsen av unga snabbväxande företag. Att unga företag växer har stor betydelse för strukturomvandling i ekonomin och därmed för produktivitet och tillväxt. Rapporten innehåller även en analys av vilka policyfaktorer som är av vikt för att skapa ett klimat där unga företag kan växa.

Rapporten kommer att presenteras på detta seminarium. Deltar gör Sven Olov Daunfeldt, Martin Andersson, Johan Karlsson, Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi och ledamot i Produktivitetskommissionen, Ida Drougge, riksdagsledamot (M), Björn Wiechel, riksdagsledamot (S), Fredrik Söderqvist (LO) och Elisabeth Thand Ringqvist (C)

Robert Gidehag, Svenskt Näringsliv, modererar.

Kaffe och smörgås serveras mellan 9.30 – 10.00.

juni
18

HAR SÄNTS LIVE

18 juni 2024, 10:00-12:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist