LogoLogo
LogoLogo
NYHET21 maj 2019

Vi har redan sänkt överskottsmålet

Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.

Pengarna är tänkta att användas till LO:s önskelista som innehåller höjda bidrag och ökade offentliga utgifter. Man inser också att pengarna ändå inte skulle räcka till, utan man kräver dessutom höjda skatter.

Det är inte seriöst att efter en så kort tid riva upp det finanspolitiska ramverket. Politikerna har angivit att regelverket kommer att ses över varannan mandatperiod. Det är rimligt att man har den tidshorisonten om man vill att det ska finnas någon trovärdighet för reglerna.

LO verkar dessutom ha missuppfattat hur skuldankaret i det nya regelverket är konstruerat. Skuldankaret är på 35 procent, plus/minus fem procent. Om den offentliga skulden skulle avvika från det intervallet så måste regeringen förklara för riksdagen hur finanspolitiken ska bedrivas för att åter hamna inom intervallet.

En del har hakat upp sig på att regeringen i sin prognos ser ut att hamna på en för låg skuld om tre år, det vill säga att man då hamnar under 30 procent.

Men regeringens prognos tar bara hänsyn till beslutad politik. Efter att åtgärderna i januariöverenskommelsen och all annan politik har genomförts är det inte troligt att vi kommer att hamna på en så låg skuld 2022.

Om vi i framtiden ändå skulle få en för låg skuld så ingår ju i regelverket en mekanism som syftar till att sluta amortera av på statsskulden, det vill säga i praktiken leda till en något lättare finanspolitik. LO får i så fall sin önskan uppfylld per automatik.

Nuvarande finanspolitiska ramverk är välavvägt och det är en styrka att den har en förankring över blockgränserna. Att i dagsläget trycka på gaspedalen och kraftigt öka de offentliga utgifterna riskerar att leda till slöseri med offentliga medel. Medel som kommer att behövas i den kommande lågkonjunkturen.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägeSamhällsekonomi
Skriven avJonas Frycklund
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist