NYHET25 maj 2023

Wallenberg: Företagen en förutsättning för välfärd och skatteunderlag

Under Svenskt Näringslivs stämma återvaldes Jakob Wallenberg som ordförande. Han passade på att lyfta betydelsen av EU, och inte minst företagen: ”Om vi ska ha så bra framdrift på AB Sverige så får vi aldrig glömma de privata företagen”, sade han.

Foto: Sören Andersson

Under Jakob Wallenbergs första år som ordförande har Jakob Wallenberg noterat hur stor betydelse Svenskt Näringsliv har i samhället.

– Jag upplever att det finns ett konstruktivt arbete och samarbete mellan Svenskt Näringsliv, hela vår sfär och politiken. Jag skulle säga att det har utvecklats, sa Jacob Wallenberg.

Han lyfter upp vikten av företagen:

– Om vi ska ha så bra framdrift på AB Sverige så får vi aldrig glömma de privata företagen som skapar arbetstillfällen och skatteunderlag. Det är inte bara en förutsättning för vår välfärd, utan för de statliga anställningarna. Det måste företagen hela tiden lyfta upp och berätta.

Jacob Wallenberg ser både med tillförsikt och oro på tiden framgent. Rysslands anfallskrig skapar alltjämt stor osäkerhet:

– Vi lever i en osäker värld, det är mer komplicerat idag. Man tänker: vad han hända, vilken boll kan jag tappa, sa han.

Riksbankschef Erik Thedéen frågades ut av Karin Johansson, vice vd, under stämman.
Foto: Sören Andersson

Lyfter fram betydelsen av parterna

Under stämman var även riksbankschefen Erik Thedéen inbjuden för att tala om ekonomi och inflation. Han var tydlig med att det dröjer innan de höga räntorna helt och fullt har slagit genom i lägre inflation:

– Först efter mellan ett och två år får man full effekt. Sedan brukar vi säga att det blir större effekt i den här cykeln vi befinner oss i. Det är för att vi är räntekänsliga; därför får vi en snabb kassflödeseffekt i många hushåll, sa han.

Men inflationen är på väg ned. Han hänvisar till Riksbankens egna prognoser:

– Vi har en prognos som visar på ett ganska stort fall i inflationen. Vi är exklusive energipriserna nere på två procent till årsskiftet och två procent inklusive energipriserna i slutet av 2024, sa han.

Positiv faktor

Erik Thedéen anser att arbetsmarknadens parter i och med märket på 7,4 procent över två år har tagit sitt ansvar i inflationsekonomin:

– Om man läser protokollet från beslutsmötet i april så ser man att alla ledamöter tar upp lönebildningen och det faktum att industriavtalet slöts. Jag sa på det mötet att det minskar risken för en löne- och prisspiral i Sverige. Det har vi tagit in som en positiv faktor, sa han.

Men kronan har försvagats dramatiskt det senaste året, särskilt gentemot euron. Erik Thedéen välkomnar en diskussion om att Sverige ska gå med i valutaunionen.

– Vi har all anledning att ha en sådan diskussion. Men jag tycker samtidigt att vi kan nå vårt mål med lägre inflation och stark ekonomi både innanför och utanför euron, sa han.

Den svaga kronan är ett problem, anser Jacob Wallenberg, ordförande.
Foto: Sören Andersson

Även Jacob Wallenberg menar att den svaga kronan innebär stora påfrestningar för företagen och Sverige.

– Jag upplever två saker. Den ena är det faktum att vi är en marginalvaluta, vilket jag tror är en förklaring till den svaga kronan. Det är komplicerade tider, dynamiska tider, om man ska vara positiv, och då kommer kapitalet att söka så låg risk som möjligt, sa han.

Det andra handlar om långsiktiga konsekvenser som kan bli dramatiska.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska läge
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist