Rapport12 december 2022

27 rekommendationer för ett mer konkurrenskraftigt Europa

Konkurrenskraft var redan tidigt en viktig byggsten i EU. Ändå har ingen uppföljningsstrategi utvecklats för att ta vid när tidigare EU-strategier för att stärka konkurrenskraften löpt ut. Samtidigt ser vi att EU:s andel av global BNP har sjunkit från 25 procent 1990 till 17 procent 2020. Det är problematiskt, inte minst eftersom tillväxt är en förutsättning för att ta itu med vår tids stora utmaningar: geopolitiska, säkerhetsrelaterade, klimatrelaterade och demografiska.

Därför måste vi åter sätta konkurrenskraften högst på dagordningen. Då krävs en övergripande strategi. Utgångspunkten för att utveckla ett sådant program är reformer som möjliggör dynamiska och konkurrensutsatta marknader. Det bästa sättet att ta itu med samtidens utmaningar är att göra våra egna ekonomier mer konkurrenskraftiga.

Svenskt Näringslivs konkurrenskraftskompass har inspirerats av och bygger på en rapport vi beställt från tankesmedjan Ecipe. Rapporten innehåller analys och förslag för politik och reformer som är nödvändiga de kommande fem till tio åren. Liksom i Ecipes rapport ligger fokus i vår kompass på områden där EU har ett betydande mandat att lagstifta. Syftet är att öka produktiviteten – en förutsättning för långsiktig tillväxt.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist