NYHET6 december 2023

BusinessEuropes besked till Belgien: ”Nu gäller det att hålla i”

BusinessEurope har överlämnat en deklaration till Belgien, som efter årsskiftet tar över ordförandeskapet i EU. Organisationen räknar med att Belgien fortsätter att rikta ljuset mot EU:s konkurrenskraft. ”Helt avgörande”, kommenterar Charlotte Andersdotter, chef för EU-kontoret.

Charlotte Andersdotter, chef för EU-kontoret.Foto: Bram Mervillie, Sixshooter

Två gånger om året samlas ledarna för medlemsorganisationerna i BusinessEurope för att sammanställa vilka de anser vara de viktigaste prioriteringarna i EU inför de kommande månaderna. Arbetet resulterar i en deklaration som överlämnas till det land som står näst på tur att hålla i ordförandeskapet i EU.

Under första halvåret 2024 har Belgien ordförandeskapet i EU och den 24 november antog BusinessEurope sin nya deklaration, som nu går under namnet Brysseldeklarationen. I deklarationen, som har överlämnats till Belgiens politiska ledning, lyfter medlemmarna i BusinessEurope bland annat fram vikten av konkurrenskraft, minskat regelkrångel och ökade satsningar på energi och kompetensförsörjning. De vill också se att den gröna omställningen på ett tydligt sätt kopplas ihop med en tillväxtstrategi.

I deklarationen lyfter BusinessEurope också fram behovet av en stark inre marknad, men också att det är avgörande med öppenhet gentemot omvärlden.

– Det är jättepositivt att vi tillsammans har kommit fram till den här deklarationen. Vi uppmanar verkligen det belgiska ordförandeskapet att fortsätta arbeta för ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv i Europa, säger Charlotte Andersdotter, chef för Svenskt Näringslivs EU-kontor.

Konkurrenskraften är helt avgörande

Temat konkurrenskraft har löpt som en röd tråd genom BusinessEuropes arbete ända sedan Stockholmsdeklarationen antogs inför Sveriges ordförandeskap våren 2023.

Enligt Charlotte Andersdotter finns det lite olika uppfattningar inom BusinessEuropes medlemskrets om hur EU ska åstadkomma konkurrenskraft, men alla är rörande överens om att konkurrenskraften är högsta prioritet.

– Vi står inför valet av ett nytt Europaparlament till våren och då är det viktigt att politiken verkligen orkar hålla i och fortsätter att arbeta med de här viktiga frågorna. Konkurrenskraften är helt avgörande för att vi ska kunna möta de utmaningar som EU står inför.

Den inre marknaden
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist