NYHET24 november 2022

Konkurrenskraft i fokus när Europas näringsliv samlas i Stockholm

Inför Sveriges kommande ordförandeskap i EU ser vd Jan-Olof Jacke att Sverige kan ta mer plats i unionen. På ett högnivåmöte tillsammans med kollegorna i Svenskt Näringslivs systerorganisationer från hela Europa diskuteras under två dagar behovet av ökad konkurrenskraft i EU.

Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv, Anna Stellinger, chef för internationella- och EU-frågor, Svenskt Näringsliv, Markus J. Beyrer, vd, BusinessEurope, Thérèse de Liedekerke, vice vd, BusinessEurope, Jacob Wallenberg, ordförande, Svenskt Näringsliv, och Fredrik Persson, ordförande, BusinessEurope, och tidigare ordförande för Svenskt Näringsliv.Foto: Sören Andersson

Under torsdagen och fredagen samlas Europas näringsliv i Stockholm för att diskutera EU:s framtid och det svenska ordförandeskapet. Det är det europeiska näringslivets paraplyorganisation BusinessEurope som bjuder in ordföranden och vd:ar från organisationens 40 nationella medlemsorganisationer för att kraftsamla kring de viktiga framtidsfrågorna för näringslivet i Europa. Mötet leds av BusinessEuropes ordförande Fredrik Persson, som fram till i våras var ordförande för Svenskt Näringsliv.

De närmare 170 deltagarna från 40 länder, där ingår utöver EU:s medlemsländer även kandidatländer som Serbien och Turkiet liksom utträdda medlemslandet Storbritannien, kommer i olika aktiviteter, däribland rundabordssamtal om energi, digitalisering, forskning och innovation och konkurrenskraft/inre marknad, staka ut färdriktningen för Europa och näringslivet de närmaste åren.

Medverkar i programmet gör även EU:s kommissionär för den inre marknaden, Thierry Breton, statsminister Ulf Kristersson, EU-minister Jessika Roswall samt svenska företagsledare.

Det svenska ordförandeskapet kantas av utmaningar och uppgifter för både näringsliv och politiken den närmaste tiden.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke pekar på att det finns en möjlighet för Sverige att ta plats inom EU:

– Inför det svenska ordförandeskapet i EU finns en möjlighet för Sverige att ta plats. Utgångspunkten måste vara att politiska reformer på EU-nivå ska stärka Europas konkurrenskraft, och inte riskera försvaga den. För att ge näringslivet utrymme att driva den gröna omställningen måste politiken säkra försörjningstryggheten i elsystemet, införa full teknikneutralitet i lagar och regelverk och minska företagens regelbörda.

Jan-Olof Jacke lyfter vidare betydelsen av den inre marknaden och behovet av att vidareutveckla den framgångsrika modellen.

BusinessEurope, det europeiska näringslivets centralorganisation, diskuterar EU:s framtid och det svenska ordförandeskapet under två dagar i Stockholm.
Foto: Sören Andersson

– I 30 års tid har den europeiska inre marknaden gett fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. Den inre marknaden har gjort Europa rikare och starkare, nu är det dags för nästa steg, säger Jan-Olof Jacke.

För att kunna ta vara på all den innovationskraft som finns runtom i Europa vill det svenska näringslivet se en agenda som tar sikte på avreglering och strukturreformer.

– Den europeiska innovationskraften är avgörande för den gröna omställningen. En bred agenda för avreglering, strukturreformer och en fördjupad inre marknad ger ökad tillväxt och produktivitet, och släpper lös näringslivets kraft för att driva omställningen, säger Jan-Olof Jacke.

Den inre marknaden
Skriven avAnna Rennéus Guthrie
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist