Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR25 januari 2021

Remiss av kommissionsförslag om att tilldela EU-kommissionen genomförandebefogenheter avseende mervärdesskattedirektivet, COM (2020) 749

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2021/00003
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-2

Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att tilldela kommissionen genomförandebefogenheter genom kvalificerad majoritet (QMV). Svenskt Näringsliv delar emellertid den problembeskrivning som föregår förslaget och välkomnar andra initiativ för att förbättra funktionen av momskommittén och en ökad harmonisering av tolkning och tillämpning av mervärdesskattedirektivet på den inre marknaden.

Ansvarig handläggareErik Blomquist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist