Internationella skattefrågor

Nästan hälften av Sveriges BNP kommer från export av varor och tjänster. Därför är det viktigt att exportföretagen ges goda möjligheter att verka internationellt. Sveriges nät av skatteavtal med andra länder utgör en grundsten i arbetet med att undanröja dubbelbeskattning av företag som har verksamhet i flera länder.

Kontaktpersoner

Claes Hammarstedt

Senaste artiklarna

SKRIVELSE — 18 juni 2024

Legal Certainty Issues Linked to Increased Reporting

NYHET — 19 april 2024

Byråkrati hindrar arbetspendling – krav på nytt avtal

Öresundsbron har funnits i snart 25 år men fortfarande dras företag och pendlare i regionen med gränshinder och krångliga skatteupplägg. Nu kräver flera aktörer ett nytt avtal. ”Vi blir alla vinnare med smidigare regler”, säger Claes Hammarstedt, skatteexpert inom internationella frågor.
REMISSVAR — 15 december 2023

Remiss av kommissionens förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler tillämpas för mikro-, små och medelstora företag, och ändring av Direktiv 2011/16/EU

REMISSVAR — 15 december 2023

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (Business in Europe: Framework för income taxation, BEFIT)

REMISSVAR — 15 december 2023

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om Internprissättning

NYHET — 8 november 2023

Debatten om digitalisering och skatt saknar viktiga pusselbitar

Det behövs fortsatta reformer av vårt skattesystem för att vi ska vara konkurrenskraftiga. De diskussioner som förs i internationella fora kommer vara avgörande för våra möjligheter. Den svenska regeringen måste vara aktiv i de processerna, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen.
REMISSVAR — 31 oktober 2023

Remittering av kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt

NYHET — 11 oktober 2023

Skatteexpert sågar nya EU-skatter

Förhastade, feltänkta och risk för dubbelbeskattning. Så sammanfattar skatteexperten Claes Hammarstedt vågen av skatteförslag som nu kommer från EU-kommissionen. ”De är helt fel ute”, säger han.
NYHET — 14 augusti 2023

Experten: Så slår den globala minimiskatten mot Sverige

Många svenska företag kommer att drabbas när EU stressar fram den nya globala minimiskatten trots att regelverket är långtifrån färdigt, varnar skatteexperten Claes Hammarstedt.
REMISSVAR — 17 maj 2023

Remittering av promemorian Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist