Internationella skattefrågor

Nästan hälften av Sveriges BNP kommer från export av varor och tjänster. Därför är det viktigt att exportföretagen ges goda möjligheter att verka internationellt. Sveriges nät av skatteavtal med andra länder utgör en grundsten i arbetet med att undanröja dubbelbeskattning av företag som har verksamhet i flera länder.

Kontaktpersoner

Claes Hammarstedt

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 28 oktober 2022

Utkast till lagrådsremiss Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall

REMISSVAR — 4 oktober 2022

Ny lag om källskatt på utdelning (utkast till lagrådsremiss)

NYHET — 30 maj 2022

EU pressar Sverige att vässa skatterna

Den internationella utvecklingen på skatteområdet pressar Sverige att vässa sitt skattesystem, skriver Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, på Di Debatt. Nu behöver regelverkens konkurrenskraft stärkas på många områden, menar han.
REMISSVAR — 4 april 2022

Remittering av Skatteverkets promemoria "Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden"

REMISSVAR — 4 februari 2022

Remittering av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU, COM(2021) 823 final

REMISSVAR — 3 februari 2022

Remittering av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka användandet av bolag som saknar substans av skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/16/EU, COM(2021) 565 final

NYHET — 15 oktober 2021

Hammarstedt: Don’t rush the implementation of the OECD Global Tax Agreement

Agreement may have been reached on digital tax and global minimum tax - but the hardest negotiations are still ahead
NYHET — 12 juli 2021

Skattekartan ritas om – G20-länderna enas om digitalskatt och global minimiskatt

Det internationella skatteregelverket kommer inte att bli enklare, skriver Claes Hammarstedt, skatteexpert internationella skatter.
NYHET — 22 april 2021

Swedish Enterprise on the US move on digital tax and global minimum tax

The introduction of a global minimum tax will not result in a fair distribution of tax revenues. Furthermore, it represents a major restriction on both the sovereignty and ability of countries to set their own tax rates in line with their economies and preferences.
REMISSVAR — 25 januari 2021

Remiss av kommissionsförslag om att tilldela EU-kommissionen genomförandebefogenheter avseende mervärdesskattedirektivet, COM (2020) 749

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist