Internationella skattefrågor

Nästan hälften av Sveriges BNP kommer från export av varor och tjänster. Därför är det viktigt att exportföretagen ges goda möjligheter att verka internationellt. Sveriges nät av skatteavtal med andra länder utgör en grundsten i arbetet med att undanröja dubbelbeskattning av företag som har verksamhet i flera länder.

Kontaktpersoner

Claes Hammarstedt

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 17 maj 2023

Remittering av promemorian Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

BLOGGINLÄGG — 25 april 2023

VAT in the digital age - nytt poddavsnitt

EU-kommissionen vill harmonisera rapporteringskraven för gränsöverskridande transaktioner mellan företag och modernisera momsuppbörden inom EU. Det behövs förändringar i momssystemet men förslagen riskerar att höja företagens regelkostnader, menar Oscar Brissle, skatteexpert, i podden Skattefrågan.
BLOGGINLÄGG — 16 december 2022

Stor dramatik när EU:s minimiskattedirektiv antas

REMISSVAR — 28 oktober 2022

Utkast till lagrådsremiss Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall

REMISSVAR — 4 oktober 2022

Ny lag om källskatt på utdelning (utkast till lagrådsremiss)

NYHET — 30 maj 2022

EU pressar Sverige att vässa skatterna

Den internationella utvecklingen på skatteområdet pressar Sverige att vässa sitt skattesystem, skriver Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, på Di Debatt. Nu behöver regelverkens konkurrenskraft stärkas på många områden, menar han.
REMISSVAR — 4 april 2022

Remittering av Skatteverkets promemoria "Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden"

REMISSVAR — 4 februari 2022

Remittering av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU, COM(2021) 823 final

REMISSVAR — 3 februari 2022

Remittering av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka användandet av bolag som saknar substans av skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/16/EU, COM(2021) 565 final

NYHET — 15 oktober 2021

Hammarstedt: Don’t rush the implementation of the OECD Global Tax Agreement

Agreement may have been reached on digital tax and global minimum tax - but the hardest negotiations are still ahead
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist