Internationella skattefrågor

Nästan hälften av Sveriges BNP kommer från export av varor och tjänster. Därför är det viktigt att exportföretagen ges goda möjligheter att verka internationellt. Sveriges nät av skatteavtal med andra länder utgör en grundsten i arbetet med att undanröja dubbelbeskattning av företag som har verksamhet i flera länder.

Kontaktpersoner

Claes Hammarstedt

Senaste artiklarna

NYHET — 15 oktober 2021

Hammarstedt: Don’t rush the implementation of the OECD Global Tax Agreement

Agreement may have been reached on digital tax and global minimum tax - but the hardest negotiations are still ahead
NYHET — 12 juli 2021

Skattekartan ritas om – G20-länderna enas om digitalskatt och global minimiskatt

Det internationella skatteregelverket kommer inte att bli enklare, skriver Claes Hammarstedt, skatteexpert internationella skatter.
NYHET — 22 april 2021

Swedish Enterprise on the US move on digital tax and global minimum tax

The introduction of a global minimum tax will not result in a fair distribution of tax revenues. Furthermore, it represents a major restriction on both the sovereignty and ability of countries to set their own tax rates in line with their economies and preferences. 
REMISSVAR — 25 januari 2021

Remiss av kommissionsförslag om att tilldela EU-kommissionen genomförandebefogenheter avseende mervärdesskattedirektivet, COM (2020) 749

NYHET — 14 december 2020

Joint comments from Nordic business federations on OECD Blueprints

The Confederations of Swedish Enterprise, the Finnish Industries, the Danish Industry and the Norwegian Enterprise have submitted joint comments on the OECD Blueprint Reports on digital tax (Pillar 1) and Global minimum tax (Pillar 2). 
NYHET — 10 oktober 2017

Delade meningar om elektronisk rapportering

Konsulter och rådgivare är positiva till EU-krav på elektronisk rapportering av finansiella data från noterade företag från 2020 medan företag hellre ser att utvecklingen drivs av investerare och kundkrav. Så sammanfattar Claes Norberg, professor och redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv diskussionen när de främsta experterna på området från akademi, företag och rådgivare samlades i Stockholm.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist