NYHET16 september 2021

Stellinger: ”EU saknar agenda för att stärka Europas konkurrenskraft” 

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll på onsdagen sitt årliga linjetal och pekade ut en lång rad områden EU måste fokusera på. EU:s inre marknad nämndes bara i förbifarten, vilket Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, beklagar. Hon efterlyser en mer offensiv agenda för att stärka den inre marknaden som är motorn för jobb och tillväxt i Europa. 

Anna Stellinger tycker att inriktningen i Ursula von der Leyens tal var bra, men efterlyser mer handlingskraft. Foto: Svenskt Näringsliv/TT

Ursula von der Leyen redogjorde i talet för läget i den Europeiska unionen, räknade upp vilka förslag som är på gång samt tankar och idéer om framtiden.

EU-kommissionens ordförande nämnde, vid sidan av andra frågor, vikten av globalt samarbete och handel och hon underströk vikten av den inre marknaden.

Anna Stellinger tycker att inriktningen i talet var bra, men efterlyser mer handlingskraft. 

– Det är bra. Samtidigt hade jag önskat att hon varit tydligare med hur man ska utveckla den inre marknaden och göra det enklare för företag att handla globalt, säger hon.

Urusla von der Leyen framhöll särskilt vikten av en digital inre marknad och pekar på målet att minst 20 procent av medlen i EU:s återhämtningsfond ska gå till digital omställning – ett mål som nu verkar överträffas. 

Även det är bra anser Anna Stellinger men hon noterade att företagen knappt nämndes i talet.

– Det är företagen som är motorn i detta arbete. Rätt förutsättningar för dem är avgörande för att nå alla ambitiösa mål på det gröna och digitala området som von der Leyen har satt upp.

Ekonomisk återhämtning

Centralt i Urusla von der Leyens tal var EU:s svar på pandemin. Hon konstaterar att vi som européer ska vara stolta över vår vaccinutrullning och att vi snabbt lyckades få digitala vaccincertifikat på plats för att öka rörligheten.

EU:s återhämtningsfond Next Generation EU är en historisk möjlighet för EU och de ekonomiska utsikterna ljusare ut. I slutet av 2022 förväntas alla medlemsländers produktion ha återgått till nivåer före krisen.

– Svenskt Näringsliv är i grunden positiv till EU:s återhämtningspaket, men vill samtidigt understryka hur viktigt det är att pengarna används till åtgärder som stärker Sveriges och EU:s konkurrenskraft. Rätt använda kan medlen göra skillnad. Det är oerhört viktigt att det råder öppenhet kring hur medlen används och vi vill därför se ett tydligt system för uppföljning av hur återhämtningsfonden används i de olika länderna, säger Anna Stellinger.

Klimat och grön omställning

Urusla von der Leyen riktade även stort fokus på klimatkrisen och grön omställning. Genom den europeiska gröna given är Europa den första kontinent med bindande lagstiftning för att bli klimatneutrala till 2050. Genom Fit for 55 finns en tydlig färdplan kring hur EU ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 55 procent till 2030 där i stort sett all energi- och klimatpolitik ska revideras.

Ursula von der Leyen har samtidigt ett tydligt globalt fokus i sitt tal; EU är redo att bidra mer, men andra länder såsom USA och Kina måste också steppa upp för att klara klimatkrisen.

– Svenskt Näringsliv står bakom målet om att EU ska nå netto-noll senast 2050. Fit for 55 är en avgörande beståndsdel i resan mot ett EU utan växthusgasutsläpp och det finns stora möjligheter för de svenska företagen i omställningen. Samtidigt anser vi att det är viktigt att slå vakt om grundläggande principer om kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. Vi välkomnar också EU-kommissionens tydliga budskap till internationella partners; klimatfrågan är till sin natur global och kräver globala lösningar, säger Anna Stellinger

Projekt som presenterades

Von der Leyen passade också på att lansera ett antal större projekt. Ett av dessa kallas Alma och ska göra det möjligt för unga att arbeta i andra länder, en motsvarighet till Erasmus.

Von der Leyen presenterade också ett investeringsprojekt kallat ”global gateway” där EU ska investera i infrastruktur för att koppla samman marknader, något som hon menade är nödvändigt för att motverka Kinas aggressiva infrastrukturinvesteringar. Von der Leyen presenterade också vad hon kallar för ”en kraftsamling för att utveckla och tillverka halvledare inom EU”.

– Det var ett ovanligt långt tal som stäckte över allt ifrån hälsa och återhämtning, till klimat och cybersäkerhet och som dessutom innehöll flera nya projekt. Mycket av detta kan nog vara positivt, men det är samtidigt viktigt att vi fokuserar på det som är EU:s absoluta styrka – en konkurrenskraftig inre marknad, som till syvende och sist är vårt bästa skydd i en skakig omvärld, säger Anna Stellinger.

Den inre marknaden
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist