LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 december 2017

72 förslag till regelförenkling

Näringslivets Regelnämnd presenterar 72 förslag på förenkling på 17 regelområden i en ny rapport. Orsaken är att krånglet inte bara fortsätter, utan ökar. Politiker får bakläxa för sitt förenklingsarbete.

NNR:s vd Andrea Femrell hoppas att förslagen blir en flitigt använd åtgärdskatalog.Foto: MedieProffsen

Regelförenklingar är ett mångtuggat önskemål från svenska företag. Regering och riksdag har ambitionen att minska regelbördan, men istället ökar krånglet kraftigt, enligt Näringslivets Regelnämnd, NNR. Mot den bakgrunden har nämnden, tillsammans med sina medlemmar, tagit fram 72 förslag på förbättringar inom 17 olika regelområden. Syftet är att ge politiker en lista över näringslivets prioriteringar i arbetet med regelförbättring.

– Det är förslag som företagen själva prioriterar och bör vara av stort intresse för de politiker som tycker att näringslivet har en viktig roll i vårt samhälle. Vi förutsätter att våra förslag blir en flitigt använd åtgärdskatalog och att det skapas en process för att ta hand om dem, säger vd Andrea Femrell i ett pressmeddelande.

Tidsbesparing, lägre kostnader, ökad investeringar och minskad osäkerhet är några positiva effekter av NNR:s förslag.

– Regelförbättringar är kostnadsneutrala att genomföra, vilket borde vara positivt ur beslutsfattarnas synvinkel. Så, det är bara att börja pricka av listan, säger August Liljeqvist, sakkunnig på NNR.

Regelförbättringregler
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist