LogoLogo
LogoLogo
Nyhet29 mars 2019

Jacke: Näringsministern måste minska regelkrånglet

Regelförbättring är ingen svensk paradgren. Lär av Österrike och undvik ”goldplating”, uppmanar vd Jan-Olof Jacke. ”Näringsminister Ibrahim Baylan kan göra en viktig insats genom att på allvar ta itu med regelkrånglet.”

Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv.
– Svenskt Näringsliv vill vara en del av lösningen och hjälpa till med regelförenklingen. Vi kan visa på dåliga regler och vi har en rad konkreta reformförslag. Det ska vara enkelt att göra rätt, säger Jan-Olof Jacke, vd.Foto: Henrik Montgomery/TT

Vad är problemet?
– Den växande regelbördan tar tid och kraft från företagens egentliga verksamheter. Många regler är dessutom komplexa och lämnar stort tolkningsutrymme. Regelbördan gör det svårare för företagen att växa och skapa nya jobb.

– Enligt Tillväxtverket har företagens administrativa kostnader ökat med en dryg miljard kronor varje år. Pengar som istället borde investeras i tjänste- och produkt- eller marknadsutveckling. Det borde förstås vara tvärtom - kostnaderna ska minska.

Vad behöver göras?
– Regeringen måste öka takten i förenklingsarbetet. De senaste åtta åren har det gjorts alldeles för lite. Regelförenkling är ett komplext arbete som behöver göras på bred front och av många aktörer men det är regeringen som har huvudansvaret. Det kräver ett systematiskt arbete under lång tid men har också en stor potential.

– Näringsminister Ibrahim Baylan har en stor möjlighet att göra en verkligt viktig insats genom att på allvar ta itu med regelkrånglet. Sverige lägger exempelvis ofta till extra regler och krav när vi inför en ny EU-reglering. Vi kan lära av Österrike där man framgångsrikt arbetat med att minska regelbördan och undvika så kallad ”goldplating”.

– Svenskt Näringsliv vill vara en del av lösningen och hjälpa till med regelförenklingen. Vi kan visa på dåliga regler och vi har en rad konkreta reformförslag. Det ska vara enkelt att göra rätt.

RegelförbättringREGELKRÅNGEL.
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist