NYHET16 april 2015

Nya regler riskerar jobb inom telemarketing

Regeringen överväger skärpta regler vid telefonförsäljning. Branschen är mycket oroad. ”Det kommer att innebära dramatiska skillnader med mycket negativa följdreaktioner”, säger Tina Wahlroth, vd på branschorganisationen Kontakta.

I dagsläget räcker det med en inspelad muntlig överenskommelse – en orderbekräftelse – för att ett avtal ska gälla vid telefonförsäljning. Regeringen vill nu komplettera den muntliga bekräftelsen med ett skriftligt avtal som kunden ska skriva på i efterhand. Förslaget utreds nu och betänkande lämnas i juni.

Förslaget har väckt stark kritik från flera håll. Konsekvenserna av det nya regelverket är många, och kommer drabba flera branscher. Det handlar om förluster på hundratals miljoner kronor. Utöver callcentren i sig, kommer konsumenter och uppdragsgivare i många olika branscher att påverkas.

– Antalet slutna avtal kommer att minska, vilket kommer leda till markant ökade kostnader, som i slutändan hamnar på konsumenterna. Vi arbetar med företag och branscher som redan idag har stora utmaningar på andra håll. Skulle lagförslaget gå igenom riskerar företag som marknadsför sig via telefon påverkas kraftigt negativt, säger Emma Link på Online Sverige.

Slå hårt brett

Branschorganisationen Kontaktas vd Tina Wahlroth är mycket engagerad i frågan. Hon menar att förslaget kommer drabba många fler än bara telefonförsäljningsföretag.

– Det här är inte bara en branschfråga, det kommer slå mycket hårt över flera branscher. De flesta företag har idag någon typ av försäljning via telefon och de kommer alla att drabbas. Tidningsbranschen räknar med en nedgång på mellan 30 och 70 procent i försäljning, så många tidningar riskerar att gå i graven. Detta förslag kommer få otroligt dramatiska konsekvenser, säger hon.

Anledningen till de stora förlusterna kommer framför allt vara att kunderna inte kommer underteckna avtalen, eftersom det betyder merarbete för konsumenten efter samtalet. Detta leder till stora försäljningsbortfall och ökade administrativa kostnader för hantering av avtal och påminnelser. Det kommer också behövas ökade tekniska kostnader för att hantera de skriftliga avtalen.

– Många konsumenter uppskattar telemarketing eftersom affären är klar när man lägger på luren. Nu ska avtal skrivas, då kommer många dra sig ur eftersom det blir lite jobbigare och mer krävande i förhållande till affärens värde, säger Emma Link.

Oseriösa påverkar

Bakgrunden till förslaget är det fåtal företag som lurar kunder och skapar rubriker, vilket nu har kommit att påverka hela näringslivet. Både branschorganisationen och enskilda aktörer känner stor oro över hur frågan har hanterats.

– Det finns vissa oseriösa företag som blossar upp snabbt, tjänar snabba pengar och sedan försvinner. Det är dem vi måste hindra, inte alla som sköter sig, säger Tina Wahlroth.

Uppgifter från Kontakta visar att det samlade näringslivet ringer ut flera hundra miljoner säljsamtal varje år. Av dessa anmäls väldigt få samtalen.

– Inte ens en mikropromille av alla samtal som rings på marknaden varje år leder till klagomål. Förra året stod 10 företag för 48 procent av alla klagomål till Konsumentverket. Sätt det i relation till de miljontals samtal som rings och som genererar affärer och arbetstillfällen utan klagomål. Då förstår jag inte hur man kan göra ett sådant ingripande i den muntliga avtalsprincipen vi har i Sverige, säger Tina Wahlroth.

De oseriösa företagen väcker starka reaktioner hos de flesta företag.

– Det är djupt olyckligt att det finns företag som missköter sig, speciellt eftersom vi har jobbat länge och noga med att hålla en hög kvalitet i branschen. Det är några få som åstadkommer stor skada, och alla vi andra drabbas av det, säger Erik Rönnby, vd på Vendator Callcenter.

Jobb försvinner

Kontakta har gjort en undersökning bland sina medlemsföretag för att reda ut hur de nya avtalen kommer att drabba näringslivet. Undersökningen visar att företag väntas tappa ett genomsnitt på 30 till 70 procent av sin försäljning, beroende på vad de säljer. Företagen riskerar förluster på flera hundra miljoner kronor.

– Företag vi har varit i kontakt med räknar med minst 30 procent minskad försäljning, vilket kommer leda till att 30 procent av jobben försvinner. Det är väldigt allvarligt och kommer att leda till kedjereaktioner som inte går att stoppa, säger Tina Wahlroth.

Regelförbättring
Skriven avLouise Wachtmeister
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist