REMISSVAR17 april 2023

Remiss av Ds 2023:2 Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat

MOTTAGARE
Klimat- och näringslivsdepartementet
Externt diarienummer
KN2023/02037-1
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-15

Svenskt Näringsliv anser att man vid implementering av EU-regler ska undvika överimplementering, så kallad ”goldplating”, och att man ska vara mycket försiktig med att ställa mer långtgående krav än ett direktiv kräver. Även om den föreslagna bestämmelsen om möjlighet att beakta näringsförbud som meddelats i annan stat är något vidare än direktivtexten anser vi att de överväganden som gjorts kring skrivningarna är bra och att de föreslagna lagändringarna är väl avvägda.

Ansvarig handläggareMaria Larsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist