NYHET22 september 2021

”Välkommet med nya mål för regelförenkling – men viktiga pusselbitar saknas”

Äntligen ska företagens regelkrångel minska. Det menar regeringen som presenterat nya mål för regelförenklingen. Men det saknas viktiga delar i förslaget och hur förenklingen ska gå till, menar Svenskt Näringslivs expert på regelförenklingar.

Svenskt Näringsliv har studerat förslagen från regeringen och ser att det till del varit värt väntan, framför allt när det gäller den regelbörda som de svenska företagen dignar under, kopplas samman med den svenska konkurrenskraften. 

”Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Sverige.”

Det skriver Näringsdepartementet i en pressrelease som publicerades i dag tillsammans med att de nya målen för den så kallade förenklingspolitiken lades fram för riksdagen.

– Ja, den har vi väntat på i ett år nu. Tidigare låg den i alltid med som en punkt i höstbudgeten varje år men bröts ut ur den förra året och sedan dess har vi alltså väntat.

Det säger Christer Östlund, expert på regelförenklingar på Svenskt Näringsliv som studerat förslagen från regeringen och ser att det till del varit värt väntan, framför allt när det gäller den regelbörda som de svenska företagen dignar under, kopplas samman med den svenska konkurrenskraften.

Christer Östlund, expert på regelförenklingar på Svenskt Näringsliv. 

– Målsättningen är ju att vi ska ha ett lägre kostnadsläge i Sverige än i omvärlden. Vi vet att regelkrånglet kostar företagen stora pengar och därför är det viktigt att regelverket ställs i relation till situationen i våra konkurrentländer.

Regeringens fem nya mål i förenklingspolitiken handlar alltså om stärkandet av konkurrenskraften, vidare också att regelkostnaderna ska minska som andel av BNP, det ska bli kortare handläggningstider hos myndigheterna samtidigt som servicen till företagen ska bli bättre. Slutligen ska även myndigheternas digitala tjänster utökas så att uppgiftslämnandet förenklas.

– Det långsiktiga målet är att företagen ska lämna en uppgift en gång och till ett ställe, skriver regeringen förhoppningsfullt.

Det är insatser som behövs, det visar en rad olika undersökningar. Bland annat konstaterade OECD för två år sedan att Sverige inte genomfört några systemförändringar sedan 2015 medan Tillväxtverket å sin sida förra året konstaterade att företagens administrativa kostnader ökar med en miljard per år och att företagen ser just regelverken som det största hindrat för tillväxt.

Det finns alltså en tydlig verklighet att omsätta de nya målen i. Frågan är bara hur det ska gå till.

– Ja, problemet är att målen är bra men regeringen är inte tydliga med vilka åtgärder som måste sättas in för att nå dem och hur uppföljning och resultatmätning ska gå till. Utan den typen av verktyg blir det hela lite tandlöst, fortsätter Christer Östlund och hänvisar till den statliga förenklingsutredning som var klar i början av sommaren men som uppenbarligen fastnat i regeringskansliet och ännu inte är ute på remiss.

I den presenteras en rad förslag på just det som regeringens utspel till del saknar och som snabbt kan omsättas i verkligheten.

–  Ta fasta på den och de åtgärder som finns beskrivna där. En bra början är att se till att den snabbt kommer ut på remiss. Det gäller att ta ett helhetsgrepp, inte fastna i enskilda regler, då händer ingenting. Sverige behöver en förändring av hela det system som styr tillkomsten av nya regler, hur de påverkar företagen och hur vi utvärderar den påverkan. Annars är det inte enkelt att ” starta, driva och utveckla företag i Sverige.”

Regelförbättring
Skriven avAnders Carlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist