NYHET8 juli 2021

Bra förutsättningar för företagande och innovation nyckeln till hållbara produkter 

Svenskt Näringsliv välkomnar en ambitiös produktpolicy och anser att det är viktigt att utvecklingen av produktpolicy för hållbara produkter sker på EU-nivå. Nationell politik och nationella bestämmelser för cirkulär ekonomi riskerar att skapa hinder för cirkulära flöden mellan länder och hämma produktutvecklingen. Svenskt Näringsliv stödjer EU-kommissionens arbete för hållbara produkter, kallat SPI (Sustainable Products Initiative), och vill bidra till utvecklingen av initiativet. 

Foto: Ernst Henry Photography AB/Scantech Strategy Advisors

– Framför allt är det viktigt att denna typ av lagstiftning hanteras på EU-nivå för att säkra en väl fungerande inre marknad. Detta kommer att vara centralt i omställningen till mer hållbara och cirkulära produkter och material, menar Jenny Svärd, som är ansvarig för miljöpolicy på Svenskt Näringsliv.

Även om utvecklingen av mer hållbara produkter redan är på god väg måste mer göras för att främja dess vidare utveckling. Näringslivet spelar en viktig roll för att säkerställa att de produkter som släpps ut på marknaden är hållbara och mer cirkulära och i detta sammanhang ligger det svenska näringslivet i framkant.

– Omvandlingen från linjära till cirkulära affärsmodeller skapar nya affärsmöjligheter, men kommer också med ett antal utmaningar som måste hanteras. Svenskt Näringsliv vill bidra till processen med att utveckla SPI och har i vårt positionspapper presenterat ett antal ståndpunkter vi hoppas att kommissionen beaktar.

I positionspapperet påtalas bland annat att den kommande produktlagstiftningen väntas ställa ökade krav på att företag i ett digitalt produktpass ska tillhandahålla information om aspekter så som produkters miljöprofil, materialsammansättning, hur produkter ska återvinnas och annat. Samtidigt som det är en viktig åtgärd för att tillgängliggöra information till konsumenter och aktörer längs värdekedjorna, är det nödvändigt att informationen som efterfrågas tydligt adderar miljö- och användarvärde. Det är också ett ultimativt krav att företagskonfidentiell information skyddas.

Jenny Svärd menar att en av de viktigaste punkterna handlar om att ge näringslivet delaktighet och förhindra ett alltför omfattande administrativt regelverk.  

– När EU-kommissionen tar fram ny produktpolicy är det viktigt att beslutsfattare sätter målen och ramverken, men sedan låter näringslivet utveckla och genomföra lösningarna. Så kan vi uppnå mer hållbara produkter. Teknikneutraliteten behöver därför värnas och ökad detaljreglering i produktlagstiftningen undvikas, för att säkerställa främjande av nödvändig innovation och utveckling.

Vidare betonas att EU:s produktlagstiftning ska omfatta produkter som är producerade både inom och utanför EU. Detta för att europeiska företag ska kunna konkurrera med företag på andra marknader, vilket bland annat ställer krav på ökad marknadskontroll.

– Orättvis konkurrens riskerar att hämma utvecklingen av hållbara produkter inom EU. Därför måste nya regler som utvecklats inom SPI gälla både importerade produkter och produkter som säljs via plattformar. Dessutom kommer en ökad marknadskontroll att vara nödvändig för att kontrollera efterlevnaden, avslutar Jenny Svärd.

Susanne Ydstedt

Cirkulär ekonomiEUMiljö och hållbar tillväxtMiljöEU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist