Seminarium

Kraftsamling elförsörjning – presentation av policyslutsatser

dec
01
2020
Endast digitalt deltagande
1 december 2020, 14:00-15:00
Kontaktperson
Robert Thorburn
Kommunikationsrådgivare, projektledare.

Det senaste året har vi fått uppleva ett elsystem i kris med larmrapporter om effektbrist, ingrepp av myndigheter och rapportering om uteblivna investeringar. Men vi har också för upplevt negativa elpriser som slår mot intjäningsförmågan hos den befintliga produktionen och varnande röster har höjts för obalanser i elsystemet.

Det svenska elsystemet med dess höga försörjningstrygghet och konkurrenskraftiga kostnader för användarna har varit en förutsättning för det svenska välståndet. Nu behöver politiken ta nästa steg för att säkerställa att det svenska elsystemet fortsätter att möta kraven från ett samhälle som blir allt mer beroende av el.

I Sverige finns en stor enighet om att vi ska nå våra klimatmål och elsystemet är en nyckel för att vi ska klara omställningen till ett klimatneutralt samhälle med bibehållet – och utvecklat - välstånd.

Under drygt ett år har arbetet inom Kraftsamling elförsörjning pågått och vi har presenterat tio underlagsrapporter under vägen. Nu är det dags att presentera slutsatserna från detta arbete.

Den 1 december arrangerar vi ett webbinarium där Kraftsamling elförsörjnings policyrapport med rekommendationer till politiken presenteras. Med i studion finns energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) och moderaternas partiledare Ulf Kristersson som kommer att kommentera rekommendationerna och ge sin syn på vilka beslut som behöver tas för att säkra ett klimatneutralt, konkurrenskraftigt och försörjningssäkert svenskt elsystem.

Medverkande:

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister (S)

Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna

Lina Håkansdotter, projektledare Kraftsamling elförsörjning

Henrik Henriksson, koncernchef Scania och ordförande i Kraftsamling elförsörjnings styrgrupp

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv

Programledare: Åsa Julin

dec
01
2020
Endast digitalt deltagande
1 december 2020, 14:00-15:00
Kontaktperson
Robert Thorburn
Kommunikationsrådgivare, projektledare.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist